Administrerende direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig via Microsoft Teams.

Selvaag melder om økte markedsandeler under korona

Selvaag Bolig opplever at de har tatt nye markedsandeler under koronakrisen. Ekspertene forventer stigende boligpriser fremover, og melder at nedgangen allerede kan være tilbakelagt.

Det var noen av momentene som kom frem under Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Boligs nettbaserte seminar om effektene av koronapandemien på boligmarkedet onsdag.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I tillegg til boligbygger Selvaag og representanter for eiendomsmeglerne som har møtt boligmarkedet daglig siden koronaviruset traff det norske markedet, samlet onsdagens webinar økonomer og eksperter, samt rundt 200 digitale deltakere.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund kan fortelle at alle deres prognoser tyder på forholdsvis gode tider for boligselgerne fremover.

‒ Det er flere grunner til dette. Selv om arbeidsledigheten nå er høy, forventes den å være forbigående. Samtidig tyder alt på at rentenedgangen vil trumfe inntektsfallet i krisen, sa han.

Eiendomsmeglerne melder om en optimisme som har økt for hver dag gjennom hele mai måned.

‒ Dersom flertallet av de permitterte kommer tilbake til jobb i 2021, og bankene opprettholder utlånspraksis, tror vi ikke på særlig boligprisfall, summerte Geving forbundets synspunkt.

Digital før krisen

Samarbeidspartner i webinaret, Selvaag Bolig, melder ikke bare om tro på høyere boligpriser etter den plutselige nedgangen, men administrerende direktør Rolf Thorsen kan fortelle at boligbyggeren skal ha tatt nye markedsandeler under koronakrisen.

‒ Salget stoppet opp i mars, men det har kommet tilbake, og de tre-fire siste ukene har vi hatt et bra og nærmere normalt salg. Vi hadde digitalisert salgsprosessen før krisen kom, og blant annet laget digitale løsninger for boligvisning rettet mot yngre boligkjøpere. Vi opplever at vi har tatt markedsandeler gjennom krisen, sier han.

Basert på gapet mellom prognosene for boligbehov og den faktiske igangsettingen av nye boliger i Oslo, forventer Selvaag, som har særskilt fokus på Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, at boligprisene vil stige.

‒ Vi gikk inn i 2020 med et marked som var ok for profesjonelle boligutviklere. Vi er naturligvis påvirket av Covid-19, men vi har tro på loven om tilbud og etterspørsel. Det reguleres for lite, og det vil bli levert for lite på boligsiden, og vi tror på sterke boligpriser, sier han.

Flere eksperter

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse forteller at brutto nasjonalprodukt vil falle med omtrent fem prosent på grunn av koronakrisen, med en nedgang i både eksport og investeringer som blir langt større enn under finanskrisen i 2008. Boligprisveksten går dermed også ned, men i likhet med BNP forventes nivået å gå opp igjen.

Benedictow melder om at selv om nyboligsalget har kommet sterkt tilbake gjennom april og mai etter å ha falt kraftig etter 12. mars, tyder prognosene på et lavere nivå på boligbygging i år, og nivået holder seg, ifølge sjeføkonomen, lavt.

‒ På nasjonalt nivå har det vært bra boligbygging i forhold til befolkningsvekst, men det er store regionale forskjeller. I Oslo har det blitt bygget mindre enn befolkningsveksten over lang tid, og boligprisstigningen blir høy, sier han.

Perspektiver fra Hedda Ulvnes i Eie Eiendomsmegling,
Mathilde Fasting i Civita, Erling Røed Larsen fra Oslo Met, Pål Ringholm Sparebank 1 Markets og Kari Due-Andresen i Handelsbanken ble også presentert for webinar-deltakerne.

‒ Vi tror boligmarkedet kan ha stabilisert seg allerede; nedgangen kan allerede være bak oss. Men vi tror ikke det er rom for veldig stor prisvekst, ettersom økonomien i husholdningene er svekket av krisen, advarte Due-Andresen.