Kesko Norge-sjef Knut Strand Jacobsen. Foto: Byggmakker

Frykter 100.000 permitteringer i byggenæringen neste halvår

– Jeg frykter at vi kan komme i en situasjon med over 100.000 permitterte innen byggenæringen i løpet av det neste halvåret, sier Kesko Norge-sjef Knut Strand Jacobsen.

I et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget ber konsernsjef Knut Strand Jacobsen i Kesko Norge at de nå iverksetter mer aktive tiltak som respons på Covid-19.

Han kommer med utspillet både som leder i Kesko Norge, som eier både Byggmakker, Onninen og Elfag, og som styreleder i Virke byggevare.

– Nå er tiden overmoden for å gå fra passive til mer aktive tiltak. Vi får nå stadig flere rapporter og analyser som viser at hele byggenæringen kan komme i en svært utfordrende situasjon i løpet av relativt kort tid. Ifølge konjukturundersøkelsen til Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) fra april i år melder hele 40 prosent av RIFs medlemsfirmaer om omsetningsfall i forhold til i fjor høst. Og Statistisk sentralbyrå (SSB) kunne nettopp melde at igangsettingstillatelser til boligbygging falt med over 21 prosent fra mars til april i år. Fallet fra april i fjor til april i år er på hele 28 prosent. Dette er dramatisk, sier Jacobsen i en pressemelding.

Jacobsen føyer seg inn i en stadig voksende rekke bransjepersoner som frykter at byggenæringen gå mot en tøff høst, og som i verste fall kan ramme Norge også i 2021.

- Det er et høyst reelt scenario, og som gjør oss sterkt bekymret, at næringen raskt må permittere i et massivt antall, i tillegg til konkurser og oppsigelser. Uten målrettede tiltak mot denne næringen vil situasjonen også sterkt påvirke rekrutteringen til bransjen, ikke minst gjennom lærlinger. Disse vil få det langt vanskeligere med å få lærlingplass, og bransjen og myndighetenes arbeid med fokus på praktiske fag i skolen vil bli satt flere år tilbake. Det er grunn til å minne om at næringen er Norges største distriktsnæring, men også landets største verdiskapingsnæring etter olje og gass – med en omsetning på over 1.100 milliarder kroner, sier han.

I brevet til de parlamentariske lederne foreslår Jacobsen fem tiltak som han ønsker Stortinget vedtar i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Han peker på ROT-fradrag som et viktig virkemiddel for å holde takten oppe.

– For det første bør Stortinget nå vedta det såkalte ROT-fradraget, hvor skatteytere får anledning til å trekke fra kostnader til rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Dette tiltaket må nå ses på med nytt blikk enn når politikerne forrige gang behandlet spørsmålet. Et slik fradrag har gitt gode resultater i Sverige – der ideen opprinnelig kommer fra. Der har regjeringen derfor nylig også foreslått et nytt grønt skattefradrag for privatpersoner som installerer solceller, energilagringssystem og ladepunkt for elbiler. I Danmark, som nå også innfører ROT-fradrag, har de gitt ordningen en økonomisk ramme på 30 milliarder for perioden frem til 2026. På den måten gir de ROT-fradraget en funksjon ved å stimulere til aktivitet og sysselsetting i en bransje som er hardt rammet av koronatiltakene, sier Kesko Norge-sjefen.

I tillegg understreker han viktigheten av lønnstilskudd til virksomheter, slik at de kan opprettholde driften selv om markedsgrunnlaget er noe svakere, og ber Stortinget reversere beslutningen om å avvikle støtteordningen fra Enova til energieffektiviserende tiltak for privatpersoner. I tillegg mener han at lånerammen til Husbanken bør økes betraktelig og at de offentlige må få mer penger til vedlikehold.