– Selskapet har vært lite påvirket av pandemien og det er høy aktivitet, sier CEO Sverre Molvik. Foto: Selvaag Bolig

– Selskapet har vært lite påvirket av pandemien og det er høy aktivitet, sier CEO Sverre Molvik. Foto: Selvaag Bolig

Selvaag Bolig melder om godt salg og gode resultater

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 1.849 millioner kroner og justert EBITDA-resultat på 439 millioner for årets ni første måneder. Dette er en forbedring på 37 prosent fra samme periode i fjor og et av de beste resultatene i selskapets historie.

Hovedpunkter Q3 2021 (Q3 2020)

* Bruttosalget* var 147 boliger (209) med en salgsverdi på NOK 731 millioner (1 104)
* Nettosalget var 125 boliger (178) med en salgsverdi på NOK 634 millioner (910)
* 148 boliger netto igangsatt (196), 318 boliger netto ferdigstilt (212), 314 boliger netto overlevert til kjøper (212)
* 1 201 boliger netto under bygging (1 342) med en samlet salgsverdi på NOK 6 200 millioner (6 660)
* 76 prosent av boliger under bygging (77) solgt ved utgangen av kvartalet
* 16 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (19)
* IFRS**: Driftsinntekter på NOK 887 millioner (706), EBITDA justert for finanskostnader
* NOK 222 millioner (128), tilsvarende en margin på 25 prosent (18,1)
* Resultat per aksje: NOK 1,64 (1,10)
* NGAAP***: Driftsinntekter NOK 774 millioner (707). EBITDA på NOK 114 millioner (151). Det tilsvarer en margin på 14,8 prosent (21,3)

Hovedpunkter Q1-Q3 2021 (Q1-Q3 2020)
* IFRS**: Driftsinntekter på NOK 1 849 millioner (1 351), EBITDA justert for finanskostnader NOK 439 millioner 321). Det tilsvarer en margin på 23,7 prosent (23,7)
* Resultat per aksje: NOK 3,06 (13,71, hvorav NOK 11,01 var fra UP-transaksjonen.)
* NGAAP***: Driftsinntekter NOK 2 513 millioner (2 267). EBITDA på NOK 410 millioner (463). Det tilsvarer en margin på 16,3 prosent (20,4)
* Bruttosalget var 601 boliger (591) med en salgsverdi på NOK 3 097 millioner (3 058)
* Nettosalget var 546 boliger (484) med en salgsverdi på NOK 2 753 millioner (2 450)
* 424 boliger netto igangsatt (242), 533 boliger netto ferdigstilt (405) og 570 boliger netto overlevert til kjøper (448)

Det skriver selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

– Aktiviteten i konsernet er høy. Hittil i år har selskapet solgt 13 prosent flere boliger og igangsatt bygging av 75 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1.201 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6,2 milliarder kroner. 76 prosent av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet, skriver Selvaag Bolig.

– Selskapet har vært lite påvirket av pandemien og det er høy aktivitet. Salget hittil i år har vært godt til tross for at det var en roligere sommer, og byggingen har gått som planlagt. Det er god lønnsomhet i prosjektene, og vi har lykkes med å igangsette bygging av hele 424 boliger hittil i år. Det er bedre enn vi trodde ved inngangen til året, sier CEO Sverre Molvik i meldingen.

– Vi har en solid portefølje av prosjekter i vekstområder. Den sterke markedsposisjonen vår og høy aktivitet legger til rette for at selskapet vil vokse fremover. Ved utgangen av tredje kvartal hadde vi om lag 450 boliger i salg og vi har planlagt salgsstart for mer enn 500 boliger i fjerde kvartal og første kvartal. Dersom boligetterspørselen holder seg på dagens nivå, betyr dette at produksjonsvolumet vil kunne øke i kommende kvartaler.

I løpet av årets ni første måneder har Selvaag Bolig solgt boliger for over tre milliarder kroner.