Seltor bygger for Statnett i Skien

Statnett har besluttet å utvide lagerkapasiteten på Havnelageret i Skien, og Seltor har fått kontrakten.

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt lagerbygg med grunnareal på cirka 2.000 kvadratmeter i direkte tilknytning til eksisterende lagerbygg på cirka 1.900 kvadratmeter. Kontrakten er på 40 millioner kroner inkludert merverdiavgift, opplyser Seltor i en pressemelding.

Eksisterende lagerbygg oppgraderes ift. brann klasse, varmesystem, samt tekniske systemer, og skal integreres med nytt lagerbygg. Lagerbygget skal oppføres i henhold til TEK17.

– Seltor er stolt leverandør og vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet og takker Statnett for tilliten, sier administrerende direktør Stian Råmunddal i Seltor i meldingen.