Ill. Lund Hagem Arkitekter AS

Ill. Lund Hagem Arkitekter AS

Seltor og BRG har signert samspillsavtale med Kragerø Resort Eiendom

Prosjektet er et samspill om utvikling av leiligheter og hotell for Fredensborg Fritid via Kragerø Resort Eiendom 2 AS, og utføres i arbeidsfellesskap mellom Seltor og BRG.

Det er planlagt 135 nye leiligheter og 80 nye hotellrom, som gjennomføres etappevis.

Fredensborg Fritid håper på salgsstart våren 2023 og byggestart i 2024.

– Seltor og BRG er stolte over samarbeidet som allerede er godt i gang. Vi takker Fredensborg Fritid for tilliten, sier administrerende direktør Stian Råmunddal i Seltor i en pressemelding.