Daglig leder og medeier Stian Sandermoen går over i andre oppgaver i konsernet.

Sandermoen trer til side som sjef for Hedalm Anebyhus - går over i andre oppgaver i konsernet

Hedalm Anebyhus satser videre og søker etter ny daglig leder til Hedalm Anebyhus AS. Daglig leder og medeier Stian Sandermoen går over i andre oppgaver i konsernet.

– Dette er helt udramatisk. Eierne, styret og selskapet er ambisiøse og ønsker på denne måten å styrke videre satsning, sier daglig leder Stian Sandermoen.

Sandermoen går inn som daglig leder i Innlandet Elementfabrikk, et søsterselskap til Hedalm Anebyhus, samtidig som han skal ha overordnet konsernansvar.

Sandermoen har frem til nå vært daglig leder for både Hedalm Anebyhus og Innlandet Elementfabrikk.

– Ansettelse av egen daglig leder til Hedalm Anebyhus er en styrkning og satsning for konsernet. Gjennom å ansette daglig leder i begge selskapene kan vi ha økt fokus på salg og gjennomføring. Hedalm Anebyhus AS hadde i 2018 en salgsøkning på over 73 prosent mot 2017 og Innlandet Elementfabrikk har hatt suksess med eget salg av elementer til egne kunder, sier styreleder Werner Isaksen

– Vi mener at elementbygging er fremtidens byggemetode. Gjennom å bygge med elementer sikrer man hurtig tett og tørt bygg, raskere fremdrift på byggeplass og kortere ferdigstillelsestid. Dette er det god økonomi i for byggherre og entreprenør, legger Isaksen til.

– Hedalm Anebyhus og nå Innlandet Elementfabrikk har i over 52 år produsert og levert elementer til både det norske og europeiske markedet. Vi har utviklet gode, innovative løsninger for vår byggemetode og arbeider hele tiden med prosessoptimalisering av egen drift og fremdriften på byggeplass, sier Sandermoen.