Styret i Samskipnadsrådet: Fra venstre: Jenny Ek, Andreas Eskelund, Rita Hirsum Lystad, Daniel Hansen Masvik, Amalie Lunde og Pål Harv. Foto: Tobias Olsen
Styret i Samskipnadsrådet: Fra venstre: Jenny Ek, Andreas Eskelund, Rita Hirsum Lystad, Daniel Hansen Masvik, Amalie Lunde og Pål Harv. Foto: Tobias Olsen

Samskipnadsrådet: – Oppgradering av studentboliger må prioriteres

I revidert nasjonalbudsjett er det ikke gjort endringer i tilskudd til oppgradering av studentboliger. Nå håper studentsamskipnadene at forhandlingene mellom regjeringen og SV kan møte både studentenes og byggenæringens behov.

– Samskipnadsrådet har gitt beskjed om at det står flere hundre oppgraderingsprosjekter klare til oppstart allerede i 2024. Vi hadde håpet at regjeringen ikke bare ville satse på å bygge flere studentboliger, men også ta vare på de vi bygde for flere tiår siden, sier Rita Hirsum Lystad, styreleder i Samskipnadsrådet, i en pressemelding.

Samskipnadsrådet påpeker at samskipnadene har behov for å oppgradere over 7.000 studentboliger innen 2030, og argumenterer for at alternativet til oppgradering er å rive og bygge nytt.

«Det vil være den samme kostnaden, men ut ifra et klima- og miljøperspektiv vil det være svært negativt», skriver rådet i meldingen.

– Tilskudd til oppgradering vil bidra til økt levetid for eldre bygninger og gjenbruk av materialressurser som allerede er i sirkulasjon. Det er rett og slett god politikk for både klima- og miljø og for studentenes lommebok. Her må staten være med på spleiselaget, sier Lystad, og viser til at byggenæringen har varslet at de opplever en alvorlig markedssituasjon med færre igangsettelser av byggeprosjekter.

– En tilskuddsordning til oppgradering av studentboliger vil bidra til å stimulere byggenæringen flere steder i landet. Tilskudd til oppgradering er et tiltak som kan øke aktiviteten raskt og samtidig dekker samfunnets behov for studentboliger, avslutter lederen i Samskipnadsrådet.