Illustrasjonsfoto: Statsbygg

Samler byggherrer og byggeiere i ny BuildingSMART-gruppe

En nyetablert gruppe i BuildingSMART Norge samler byggherrer og -eiere for å ta i bruk nye digitale løsninger basert på åpenBIM. 

Det skriver BuildingSMART i en pressemelding mandag.

‒ Å samle byggherrer og -eiere i én gruppe er viktig for BuildingSMART Norges fagnettverk, og vi har sett at deltakerne så langt har vært veldig engasjerte. Det er disse aktørene som virkelig driver digitaliseringen og utviklingen fram i BAE-næringen, så vi har stor tro på at gruppen blir en veldig viktig møteplass i tiden framover, sier Alessia Bellini, nettverksleder hos BuildingSMART Norge. 

Gruppen skal blant annet ta opp sentrale temaer som digital tvilling, bruk av BIM i drift, hvordan man skal stille krav til BIM, og til informasjon i et livsløp, heter det i pressemeldingen.

Et viktig perspektiv for arbeidet er, ifølge meldingen, hvordan man best skaper effektivitet gjennom å ta i bruk nye digitale løsninger basert på åpenBIM. 

‒ Både offentlige og private byggherrer og -eiere er velkomne. Arbeidsgruppen skal være et nettverk som skaper verdi for deltakerne, sier Steen Sunesen i Statsbygg. Den store statlige byggherren er initiativtaker for gruppen, og skal også stå for gruppeledelsen.

Arbeidsgruppen består både av representanter for bygg, anlegg og eiendom. Fra start er det særlig offentlige byggherrer og byggeiere som har engasjert seg. 

‒ Norske byggherrer og -eiere har mange felles interesser og utfordringer i arbeidet med digitalisering av næringen, og vi setter stor pris at Statsbygg har tatt initiativet til å sette i gang denne gruppen. Nå håper vi at en lang rekke aktører vil melde seg på dette arbeidet, sier Alessia Bellini.