<p>Samferdelsministeren testkjørte denne uken modulvogntog. Foto: Treindustrien</p>Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: TreindustrienFoto: TreindustrienFoto: Treindustrien

Samferdselsministeren testkjørte modulvogntog

Tirsdag denne uken ble det testkjørt modulvogntog på Eidsvoll hvor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) deltok.

I 2014 ble modulvogntogordningen gjort permanent, men den er ikke åpnet vegstrekninger fra norske industribedrifter inn til riksvegnettet/ stamveinettet.

Spesielt Treindustrien har engasjert seg tung i saken og mener dagens situasjon gir en svært uheldig konkurransevridning hvor norsk industri taper i konkurransen mot utenlandsk.

Tirsdag denne uken ble det gjennomført det administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien karakteriserer som en svært vellykket testkjøring.

– Vi er veldig fornøyd med at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen setter seg inn i saken og prøver å finne løsninger ved å bli med på tur for i praksis å se hva dette handler om, sier hun.

Type 1 opptrer som tømmervogntog

Finstad sier at Statens vegvesen i sitt tidligere modellgrunnlag for forskriften, har benyttet teoretiske data fra modulvogntog type 2.

– Dette er en type modulvogntog som er lite brukt i Norge. Industrien har investert i modulvogntog type 1. Årsaken er at type 1 har bedre kjøreegenskaper for det norske veinettet og ligner mest på tømmervogntogene man allerede har fått tillatelse til å kjøre i Norge, sier hun.

Etter testkjøringen konstaterer Treindustrien at oppfatningen var at type 1 modulvogntog opptrer som tømmervogntogene i rundkjøringer og kryss, altså på de punktene som har vært de teoretiske begrensningene for å ta i bruk modulvogntog.

Her kan du se en videosnutt fra testkjøringen.

– Er det nå kun papir og byråkrati som er et hinder for å få en ordning på plass?

– Ja, vi oppfatter det slik, men oppfattet også at samferdselsministeren er opptatt med å finne en løsning raskt, sier Finstad.

Trolig ikke flere testkjøringer

Byggeindustrien har forsøkt å få en kommentar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter testkjøringen og et svar på hvor raskt en ordning for modulvogntog kan komme på plass. Foreløpig har vi ikke fått svar på henvendelsen.

I testkjøringen ble gjennomført med både tømmervogntog, modulvogntog type 1 og 2.

Finstad sier at testkjøringen det etter testkjøringen på Eidsvoll trolig ikke er behov for flere testkjøringer på andre steder.