På Nebbenes, 2,9 kilometer unna Moelven Eidsvold Værk og Moelven Wood, kan modulvogntogene starte. Det er fortvilende for Per Børke i Moelven Wood.

Ble bedt om å prioritere ti strekninger for modulvogntog – alle fikk avslag

I 2014 ble modulvognordningen gjort permanent og riksveg/stamvegnettet med 12 grenseoverganger er åpnet i Norge. Bedrifter innen treindustrien reagerer nå med vantro på at det ikke er åpnet vegstrekninger fra norske industribedrifter til riksveg/stamvegnettet.

– Dette er en svært kritisk konkurransevridning for norsk industri som kan føre til tap av arbeidsplasser og nedleggelse av bedrifter, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Tømmerbiler på 24 meter er greit

Utfordringen er at det åpnet opp for en rekke strekninger for tømmerbiler på 24 meter og 60 tonn. Men ikke mange strekninger er åpnet for modulvogntog på 25,25 meter og 60 tonn, som altså er modulvogntogene treindustrien er avhengig av å benytte for å effektiv kunne transportere ferdige varer og flis ut fra sine anlegg og henge med i en beintøff konkurransesituasjon.

Det ble et alvorstung møte om utfordringene med modulvogntog.

Torsdag hadde Treindustrien med representanter fra flere bedrifter, lokale politikere og stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) trommet sammen til et møte ved Moelven Eidsvold Værk for å belyse det som blir karakterisert som en uholdbar situasjon.

Svenske veger åpne for modulvogntog

Det er ingen tvil om at det var en industri som nå er svært frustrert  over det som i praksis oppleves at norske aktører ikke har like konkurransevilkår som svenske aktører som kan kjøre rett inn i Norge med sine modulvogntog. Alle svenske veger er nemlig åpnet for denne type vogntog.

– Vi har nå en situasjon der våre svenske hovedkunder kan kjøre modulvogntog fra Sverige og direkte til norske handelskunder med modulvogntog. Men vi kommer ikke ut fra våre anlegg og ut på hovedferdselsårene med den samme transportmetoden, sier divisjonssjef Bjarne Hønningstad i Moelven Wood.

Må koble om på Nebbenes

For Moelven Eidsvold Værk dreier det seg om en strekning på 2,9 kilometer fra anlegget som må åpnes for fullt å kunne utnytte effekten av modulvogntog.

I dag transporterer en egen trekkvogn en modulhenger til Nebbenes rett ved E6 i egen transport for videre påkobling på modulvogntog. Den manglende muligheten for å utnytte modulvogntog fullt ut koster Moelven Eidsvold Værk alene fire millioner kroner i året, opplyser Hønningstad.

– Det er svært mye penger i vår bransje, sier han.

Alle prioritere strekninger fikk avslag

Treindustrien har hatt flere møter med Vegdirektoratet om problematikken. Heidi Finstad og Per Børke i Moelven Wood, som har vært kontaktleddet fra næringen mot Statens vegvesen, legger ikke skjul på sin frustrasjon i prosessen.

– Vi har hatt to møter med vegdirektøren som ba oss om å prioritere ti viktige strekninger fra industribedrifter. Etter ekstraordinær åpning av veglistene er resultatet at alle de ti strekningene har fått avslag, opplyser Børke.

Heidi Finstad og Per Børke ble bedt om å prioritere ti kritiske strekninger hvor det er et stor behov for å åpne opp for modulvogntog. Alle strekningene fikk avslag.

Alle strekningene har blitt vurdert individuelt. Totalt dreier de prioriterte strekningene seg om 34,7 kilometer. Konsekvensen for bedriftene vil være enorm selv hvis disse korte strekningene åpnes for modulvogntog, mener Finstad.

20 prosent i sparte transportkostnader

– Dette vil innebære en reduksjon i drivstofforbruket på 500.000 liter og 16,5 millioner kroner i sparte transportkostnader for bedriftene. I praksis dreier det seg om 20 prosent besparelser i transportkostnader for de berørte bedriftene, sier hun.

Politikken må være rettet slik at alle starer likt, mener Jørgen Leegaard, direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering i BNL.

– Det kan ikke være en konkurranseulempe å være en norsk bedrift i Norge. I denne næringen må vi utnytte fordelen vi har som er nærhet til både råvaren og markedet. Da er transport og logistikk en helt avgjørende bit, sier han.

Myrli tar spørsmålet til Stortinget

Med på møtet var også stortingsrepresentant Sverre Myrli som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han plasserer ansvaret på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) tar spørsmålet rundt modulvogntog til Stortinget.

– Det er uforståelig at det ikke er mulig å rydde opp dette. Vi politikere kan ikke etablere arbeidsplassene, men vi kan bidra til gode rammebetingelser og et fornuftig regelverk. Jeg vil ta opp denne problemstillingen opp i et spørsmål til samferdselsministeren på Stortinget, sier Myrli.

Han mener statsråden har full anledning til å styre fagetaten i denne saken.

Eidsvoll-ordføreren savner sunn fornuft

Også Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika (Sp) er fortvilet over det han oppfatter som unødvendig byråkratisering.

Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika (Sp).

– Jeg blir oppgitt, det virker som at sunn fornuft og logikk ikke gjelder lenger. Her sitter en bransje og venter i flere år på en saksbehandling. Her må sunn fornuft gjelde og det må lages en dispensasjon mens dette undersøkes nærmere. Så slipper næringen å lide og blø i mellomtiden. Dette må vi politikere kunne løse. Her kjøres det altså tømmerkjøretøy som er nesten like store og som greier seg helt greit. Her er det en brist jeg ikke klarer å forstå, sier Vika.