<p>Samferdselsminister Jon Georg Dale besøkte blant annet Nye Veier Innlandet torsdag. Foto: Jørn Hindklev</p>Samferdselsminister Jon Georg Dale og prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.Prosjektdirektør Øyvind Moshagen orienterte om prosjektet E6 Kolomoen-Øyer. Foto: Jørn HindklevSamferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Jørn HindklevVeidekkes prosjektleder Neal Nordahl orienterte litt om utbyggingen av E6 Arnkvern-Moelv. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Samferdselsministeren om en eventuell Mjøsbru i tre: - Jeg vil ikke detaljstyre

– Jeg mener det er gode grunner til å bygge mer i tre, men når det gjelder ny Mjøsbru, kommer ikke jeg til å gi noen signaler til Nye Veier om bruk av byggematerialer, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Samferdselsministeren var torsdag på en omfattende reise der han hadde en rekke stopp. Blant annet var han innom E16 Nybakk-Slomarka, Sørliterminalen på Stange, OPS-prosjektet rv. 3/25 og Nye Veier Innlandet.

Hos Nye Veier på Hamar fikk han en orientering av prosjektdirektør Øyvind Moshagen som kunne rapportere om status for utbyggingen av Kolomoen-Øyer. Deretter ble det en kort orientering på Veidekkes anleggsområde på Bergshøgda sør for Brumunddal.

Imponert over Nye Veiers resultater

– Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter orienteringen fra Nye Veier?

– For det første er jeg veldig fornøyd med at vi regjeringen fikk Nye Veier opp og gå. Selskapet har levert utrolig gode resultater på kort tid, fått ned kostnadene i prosjektene og fått opp samfunnsnytten i prosjektene som bygges. Samtidig bedres standarden i prosjektene, det synes jeg er interessant, sier han.

– Har Nye Veier nå tatt ut mange av ambisjonene, eller er det fortsatt noe å gå på?

– Det er alltid noe å gå på, og det er viktig at vi som eier av Nye Veier også er tydelig på. Vi må optimalisere hele veien. Vi skal ha mer vei for pengene, og det gjelder både for Statens vegvesen og Nye Veier, sier Dale.

Forventer at Nye Veier vurderer markedet

Det har kommet reaksjoner fra opposisjonen på Stortinget etter at Nye Veier kontraherte en spansk entreprenør for et 4-milliardersprosjekt i Trøndelag. Også EBA har tidligere ment at denne kontrakten nærmer seg smertegrensen for hva norske entreprenører kan klare alene.

– Deler du bekymringen for at kontraktene blir for store?

– Jeg har forventning til at man ser til markedet, og det opplever jeg at Nye Veier gjør. Det som betyr noe er at man dimensjonerer kontraktene slik at vi oppnår mest mulig vei for pengene. Samtidig har vi mindre prosjekter og en variasjon i kontraktsstørrelser, og det er en grunn til at ikke alle disse prosjektene ligger under Nye Veier. Vi valgte å etablere selskapet for å bygge bedre vei raskt og effektivt for de viktigste strekningene i Norge, sier samferdselsministeren.

Gir ingen signaler om ny Mjøsbru i tre

Nå nærmer den videre utbyggingen av E6 Kolomoen-Øyer seg Mjøsbrua, og mange venter i spenning på om det kan bli en ny Mjøsbru i tre. Dale avviser at han kommer til å gi noen signaler til Nye Veier i valg av konsept for en ny Mjøsbru.

– Jeg mener absolutt at det er gode grunner til å bruke tre mer som byggemateriale enn vi gjør i dag, også for bruer. Men jeg har uttalt at det kreves en gradvis utvikling på dette området. Det er andre enn meg som skal ta den vurderingen, sier Dale.

– Er ikke en ny Mjøsbru i tre en gyllen mulighet for politikerne å gi signaler om en tydelig miljøambisjon og stille konkrete krav?

– Nei, det mener jeg ikke er riktig. Norsk samferdselspolitikk har vært preget av at politikerne har detaljstyrt for mye, ikke for lite. Resultatet er at prosjektkostnaden har gått opp, og det har bidratt til stykkevis og delt utbygging, og at vi ikke har fått optimal fremdrift i veiprosjektene. Hvis politikerne holder seg unna detaljprosjekteringen, får vi bygd veiene i Norge raskere, fastslår han.

Mener veien bygges raskere hvis ikke politikerne blader seg inn

Tidligere har SP-leder Trygve Slagsvold Vedum fremholdt at en ny Mjøsbru i tre også gir en god mulighet til å bygge industri langs veien.

– Har han ikke et poeng?

– Poenget er at man kan bygge industri også om man gjør det i ulike prosjekter av ulike størrelser. Jeg kommer ikke til detaljregulere. Hvis politikerne skal bestemme, går kostnadene opp og det blir mindre vei for pengene. Det er en kostnad Senterpartiet er villig til å betale, men jeg synes det er en dårlig ide, sier Dale.

For traseen hvor ny Mjøsbru inngår, har prosjektdirektør Øyvind Moshagen tidligere uttalt til Byggeindustrien at Nye Veier ønsker ulike konsepter i konkurransen, men at det vil bli stilt strenge klimakrav. Dermed kan det være åpent for en mulig løsning med en trebru i samvirkekonstruksjon.

– Det er vel ikke flust av aktører som kan levere en Mjøsbru i tre. Her er vel Moelven helt avhengig av å treffe godt med partnervalget?

– Skal man vinne en konkurranse, må man være best. Det betyr at man må ha utviklede konsept som står seg. Det må man også for en ny Mjøsbru, derfor avventer jeg og har ikke tenkt til å forhåndskonkludere før de ligger på bordet, avslutter Dale.