Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Mjøsregionen. Foto: Nye Veier

Nye Veier intensiverer arbeidet med ny Mjøsbru- Multiconsult og Johs Holt får kontrakt

Nye Veier er allerede godt i gang med grunnundersøkelser i Mjøsa der den nye brua skal bygges. Nå intensiveres arbeidet med forberedende og overordnede avklaringer for ny Mjøsbru.

Nye Veier har engasjert rådgivningsmiljøene i Multiconsult Norge AS for å arbeide med konseptutvikling og evaluering av ny Mjøsbru. Johs Holt AS har en tung rolle i dette oppdraget sammen med Multiconsult.

- Dette er det første tilbudet vi har gitt sammen etter at Multiconsult overtok eierskapet av Johs Holt. Ingen ting smaker bedre enn at vi treffer innertier ved første forsøk med full score på både kompetanse og oppgaveforståelse, sier Morten Alstad, direktør for Samferdsel og infrastruktur i Multiconsult Oslo.

- Dette er et svært prestisjefylt prosjekt og en viktig anerkjennelse for samarbeidet mellom Johs Holt og Multiconsult. Jeg ser at vi kan dra ekstra veksler på hverandre nå som vi er en del av det samme konsernet. Dette inspirerer oss alle og vi vil bidra med våre fremste fagpersoner i tett samspill med oppdragsgiver, sier Gunnar Egset, daglig leder i Johs Holt.

– Nye Veiers porteføljeprioritering, som ble offentliggjort i går, viser at E6-strekningen Moelv – Øyer sør rykker oppover på prioriteringslista over kommende utbyggingsprosjekter. Vi starter derfor på arbeidet med ny Mjøsbru ved å utvikle konseptet og evaluere det arbeidet som allerede er gjort, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier i en pressemelding.

Konseptutviklingen skal utføres av et komplett rådgivningsteam som vil gi oss gode svar.

– Nye Veier må optimalisere bruprosjektet best mulig. Rådgiverne skal blant annet optimalisere Mjøsbrua slik at den tåler 110 km/t og vurdere brukonsepter med tanke på design, byggetid, kostnad og klimautslipp, sier Moshagen.

I kommunedelplanen er det vedtatt at den nye Mjøsbrua skal bygges sør for dagens bru. Mjøsbrua i den vedtatte kommunedelplanen blir ca. 1750 meter lang med fundamentering på inntil 70 meter dybde.

– I den vedtatte kommunedelplanen er det lagt til grunn betongbru, men i konseptutviklingen skal vi vurdere flere brutyper, inkludert trebru, sier Moshagen.

Resultatene fra konseptutviklingen skal inngå i senere konkurransegrunnlag for totalentreprisen og i utarbeidelse av reguleringsplan.

Det pågår også arbeid med grunnundersøkelser i Mjøsa.

– Vi gjennomfører grunnundersøkelser slik at vi kan se på ulike fundamenteringsløsninger. Fundamenteringskostnadene utgjør i dag halvparten av byggekostnadene og vi skal se på hvordan vi kan redusere både kostnad og risiko, sier Moshagen.

Strekningen Moelv – Øyer sør (inkludert Mjøsbrua) inngår i Nye Veiers portefølje. Det er ikke endelig bestemt når E6-strekningen skal bygges.