Samferdselsministeren ga Jernbanedirektoratet beskjed om at Vy skulle vinne en av kontraktene på togkjøring på Østlandet uansett. Advokat mener det er problematisk og brudd på habilitetsloven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samferdselsministeren ga Jernbanedirektoratet beskjed om at Vy skulle vinne en av kontraktene på togkjøring på Østlandet uansett. Advokat mener det er problematisk og brudd på habilitetsloven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samferdselsministeren får kritikk etter Vy-avsløring

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) grep i all hemmelighet inn i kampen mellom Vy og Flytoget. Både Høyre og Venstre mener saken er uryddig håndtert.

I forbindelse med tildelingen av togrutene på Østlandet skal samferdselsministeren ha grepet inn i forhandlingene og sikret at Vy ikke kunne tape, skriver Aftenposten mandag kveld.

Det kan ha vært både et brudd både på habilitetsloven og ført at Vy får for mye penger av staten.

– Nygård har vingeklippet sitt eget direktorat. Direktoratet hadde aldri en reell mulighet til å vurdere hva det beste tilbudet for de reisende til den beste prisen for staten ville være, sier stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen Trond Helleland (H).

André N. Skjelstad, samferdselspolitisk talsperson for Venstre har sendt skriftlig spørsmål til Nygård, og bedt statsråden svare på om han har instruert Jernbanedirektoratet til å tildele Vy togkjøringen på hele Østlandet.

– Vi har mistenkt en svært uryddig håndtering av saken fra statsrådens side. Nå er dette bekreftet.

Fikk brev fra departementet

I et brev fra Samferdselsdepartementet 2. desember ble det gitt en klar instruks til Jernbanedirektoratet – som skulle velge blant tilbudene fra Vy og Flytoget. Instruksen gikk ut på at Vy skulle bli tildelt én av kontraktene uansett – uten at det ble gitt noen betingelser om pris, skriver avisen.

Da Vy vant begge togkontraktene i mars, innrømmet Jernbanedirektoratet at prisen var mye høyere enn de forventet, og at Flytoget ble blokkert fra å imøtekomme Vys tilbud, skriver avisen.

Jurist mener det kan bety ulovlig statsstøtte

Advokat Robert Myhre er ekspert på offentlige anskaffelser. Han er ikke i tvil om at det nye mandatet fikk konsekvenser for prosessen.

– Her har man sagt at Vy skal få en kontrakt koste hva det koste vil, sier Myhre.

Han mener at staten ikke har sikret at kontrakten ville bli inngått til markedspris ved å bestemme at Vy skulle vinne. Det kan bety at staten ender med å overbetale Vy. Det kan i så fall bety ulovlig statsstøtte, mener han.

Myhre mener at Samferdselsdepartementet også kan ha brutt habilitetsreglene i forvaltningsloven da de blandet seg inn i tildelingen som lå hos Jernbanedirektoratet.

Samferdselsdepartementet er ikke enig i påstandene.

– Det er vanskelig å se hva anførselen om inhabilitet er tuftet på, særlig siden det her ikke er snakk om en konkurranse, skriver departementet i en epost til avisen.

Nygård får kritikk fra både Høyre og Venstre etter at han i all hemmelighet grep inn i kampen mellom Vy og Flytoget.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nygård får kritikk fra både Høyre og Venstre etter at han i all hemmelighet grep inn i kampen mellom Vy og Flytoget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB