Runar Rugtvedt (Norsk Industri), og Ragnar Ek (Metier), er fornøyd med samarbeidsavtalen, og håper at det vil være et godt bidrag til medlemsbedriftene i å øke kompetansen innen prosjektledelse.

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Metier

Norsk Industri har inngått et samarbeid med Metier AS.

Initiativet innebærer blant annet å bidra til økt kompetanse til medlemmene innen prosjektledelse og -styring.

- For å ha god internasjonal konkurranseevne, er det er avgjørende at selskapene i leverandørkjedene i ulike bransjer er gode på og har kunnskap om effektiv prosjektledelse, heter det i en pressemelding fra aktørene.

Metier har utviklet et kompetanseprogram for prosjektstyring og som nå blir tilbudt medlemsbedriftene i Norsk Industri. Programmet vil være et tilbud til små og mellomstore bedrifter og andre som har behov for kompetanseheving hos sine ansatte på dette området.

- Vi er veldig fornøyd med å ha inngått dette samarbeidet med Metier, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri.

- Vi mener at kompetanseheving er noe av det viktigste vi kan fokusere på i industrien. Selv små forbedringer av hvordan prosjektene blir drevet, vil kunne ha en stor betydning for bunnlinjen i prosjektene og vår konkurranseevne internasjonalt, sier han.

Ragnar Ek, leder av Olje og Gass avdelingen i Metier, er også fornøyd.

- Både erfaringer fra kunder vi har jobbet med og internasjonale studier viser at selskaper som satser på god og konsistent prosjektledelse oppnår store forbedringer. Spesielt er det avgjørende at man øker basiskompetansen i hele organisasjonen. Dette ser vi ofte er viktigere enn at kun noen få har høy kompetanse, sier Ek.