Ruta skal bygge nytt helsetun i Meldal i Orkland kommune. Illustrasjon: Kvadrat arkitekter

Ruta Entreprenør skal bygge helsebygg for 250 millioner

Ruta Entreprenør og Orkland kommune har inngått avtale om bygging av Meldal Helsetun.

Byggingen ble av et enstemmig kommunestyre vedtatt onsdag 24. juni.

- Partene vil nå avklare endelig innhold i entreprisen før kontrakt signeres før oppstart på byggeplass i august, opplyser Ruta Entreprenør i en melding.

Foreløpig kontraktsum er cirka 250 millioner kroner.

Nybygget vil inneholde 50 omsorgsboliger i bofelleskap, samt 25 institusjonsplasser for korttidsopphold og rehabilitering.

Det vil også samlokalisere kommunale helsetilbud som dagsenter, hjemmetjeneste, legekontor, helsestasjon, psykisk helse, fysio/ergoterapi, produksjonskjøkken og bydelskafe. Bruttoareal er 9.600 kvadratmeter.

Prosjektet gjennomføres over to byggetrinn med endelig overlevering desember 2022.

Orkland er en kommune i Trøndelag som ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord kommune.