Rune Storm i Ruta Entreprenør og Jon Søland i Omsorgsbygg under signeringen.

Ruta Entreprenør signerte 175-millionerskontrakt med Omsorgsbygg Oslo

Ruta Entreprenør AS har skrevet kontrakt om en større rehabiliteringsjobb med Omsorgsbygg Oslo AS.

RutaEntreprenør AS skal rehabilitere Vinkelveien 7 i Oslo.

Bygget har fram til 2017 vært drevet som et sykehjem samt noen kontorlokaler for bydel Nordre Aker. Som en følge av behov for erstatningsboliger med planlagt riving av Tåsenhjemmet er det besluttet at Vinkelveien 7 skal bygges om til boliger til de beboerne som i dag holder til på Tåsenhjemmet.

Vinkelveien 7 er et prioritert anlegg i byantikvarens fredningsstrategi. Bygningsmassen er på rundt 8.400 kvm og består av fem fløyer.

Kontraktsverdi for Vinkelveien 7 er på 175 millioner og skal ferdigstilles medio desember 2018.

Dette er det andre prosjektet på kort tid som Ruta Entreprenør har skrevet kontrakt på i Oslo regionen. I tillegg til denne så bygges det en barnehage for Oppegård kommune.