Romsdalsgondolen vant Årets Anlegg 2021.
Romsdalsgondolen vant Årets Anlegg 2021.

Romsdalsgondolen kåret til Årets Anlegg 2021

I forbindelse med arrangementet Byggedagene ble Romsdalsgondolen på Åndalsnes kåret til Årets Anlegg 2021. Kåringen fant sted på Clarion hotel The Hub onsdag kveld.

Her er Byggeindustriens prosjektomtale av Romsdalsgondolen.

Det var 28. mai i fjor selve gondolen med fjellstasjon og fjordstasjon ble åpnet for turisttrafikk, og i begynnelsen av juli samme år ble det om lag 600 kvadratmeter store restaurantbygget på toppen overlevert av entreprenørfellesskapet Christie & Opsahl/HS Bygg. Christie & Opsahl hadde fjellanleggkompetansen og lokalkunnskapen med sine baser på Åndalsnes, i Molde og Ålesund, mens HS Bygg satt på gondolkompetansen etter at de bygget Loen Skylift som stod ferdig i 2017.

Romsdalsgondolen skal kunne plukkes ned og naturen tilbakeføres uten sår i terrenget. Anlegget er bygget med ferdigelementer av stål, limtre og massivtre.

Samspillet mellom de to entreprenørselskapene har vært godt, og man måtte løse oppgaven med en meget kort byggetid. Spunt- og grunnarbeid startet i mars 2020 og i august 2020 startet entreprenørfellesskapet sine arbeider. Ti måneder etter at entreprenørfellesskapet startet arbeidet, var banen klar, og under et år senere var hele prosjektet overlevert.

Det som likevel gjorde den korte byggetiden mulig på et krevende anlegg uten veiforbindelse til toppen, er at byggene i størst mulig grad er levert som byggesett med stål, limtre og massivtreelementer.

En spesiell detalj med Romsdalsgondolen er at all infrastruktur går i en rørledning gjennom fjellet fra fjordnivå opp til toppen. En profil på 30 cm i diameter er boret gjennom fjellet. Ledninger og rør er matet opp gjennom rustfrie rør. Her går elektrisitet, ferskvann blir pumpet opp og avløpsvann og kloakk ned.

Juryleder Kari Sandberg forteller at de har gått gjennom en rekke prosjekter før man kom frem til de nominerte til årets kåring.

Foto: Arve Brekkhus
Foto: Arve Brekkhus

– Som alltid går vi bredt ut for å finne frem til mulige kandidater, og vi har vært innom en rekke gode prosjekter. Totalt sett var det ikke veldig mange kandidater å gå gjennom i år, men de som har vært med inn i sluttrunden, og ikke minst inn i finaleheatet, har alle utmerket seg på sine måter som gode og spesielle prosjekter med en solid gjennomføring, og som alle kunne ha stukket av med seieren, sier Sandberg.

Man landet på tre verdige kandidater som kunne vinne prisen Årets Anlegg for 2021.

– Etter en totalvurdering landet juryen på at Romsdalsgondolen hadde det beste prosjektet i forhold til prisens kriterier, sier Sandberg. Jurylederen understreker at prisen Årets Anlegg er en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt.

– Dette er en helhetspris som henger høyt og hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til en rekke sentrale punkter. Det omfatter blant annet seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på totalproduktet, utdyper Sandberg.

Foto: Jørn-Arne Tomasgard
Foto: Jørn-Arne Tomasgard

– Nettopp det med et godt samarbeid i alle fasene av et prosjekt er noe som går igjen hos de beste kandidatene, legger jurylederen til.

Hun peker på at både innovasjon og miljøfokus også er noe som har vært viktige elementer i mange av prosjektene som har kommet langt i kåringen.

– Denne prisen er viktig med tanke på å vise frem hva næringen kan få til. Vi får vist frem næringen og hva den bidrar til å løse, hvordan vi bygger infrastrukturen som bygger samfunnet sammen, sier Sandberg.

I juryens begrunnelse står det blant annet: «Kandidaten som gikk av med seieren kjennetegnes blant annet ved at prosjektet er en entreprenørbragd gjennomført på en forbilledlig måte med en tradisjonell og god bruk av materialer. I prosjektet er det også brukt minimalt med betong. Både midlertidige og permanente konstruksjoner er gjennomført med så lite fotavtrykk som mulig og alle involverte sto på for å få levert et ferdig produkt til åpning. Det har involvert en boreteknikk som ingen av de involverte hadde testet ut i forkant, så vann, avløp, el osv ligger skjult i fjellet».

Fakta Romsdalsgondolen

Sted: Åndalsnes

Prosjekttype: Pendelbane og restaurantbygg

Byggherre: Romsdalsgondolen AS

Totalentreprenør: AF HSCO – HS Bygg/Christie & Opsahl

Arkitekt: Sporstøl Arkitekter (Jenssen & Skodvin i tidligere fase av prosjektet)

Prosjektleder for byggherre: XPRO

Areal: Restaurant ca. 600 kvadratmeter, fjordstasjon/ fjellstasjon: ca. 200 kvadratmeter

Prosjektkostnad: ca. 300 millioner kroner eks. mva.

Rådgivende ingeniører: Nordplan, Force Technology, Norrøna, Splitkon, NGI, Sweco, Kvalsund Ingeniører, Nordvest Miljø.

Øvrige nominerte til prisen var: Fv 714 Åstfjordkryssinga (Laksevegen) og Tolga kraftverk.

Juryen består av:

  • Kari Sandberg (EBA) (juryleder)
  • Per-Arne Horne (DiBK)
  • Harald Martin Gjøvaag (Gottlieb Paludan Architechts)
  • Tone Nakstad (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk)
  • Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens Forening)
  •  Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
  • Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)