Hossein Amiri i Vedal Prosjekt (fra venstre), Øystein Farstad Valdø i Vedal Prosjekt, Øystein Olav Ylvisåker i Oslo S Utvikling, Emma Hansson i Tegnestuen Vandkunsten , Mathias Rolvung Petersen i Tegnestuen Vandkunsten, Birger Kristiansen i AF Byggfornyelse og Hege Vinjevoll i AF Byggfornyelse tok imot prisen for Årets bygg 2021.
Hossein Amiri i Vedal Prosjekt (fra venstre), Øystein Farstad Valdø i Vedal Prosjekt, Øystein Olav Ylvisåker i Oslo S Utvikling, Emma Hansson i Tegnestuen Vandkunsten , Mathias Rolvung Petersen i Tegnestuen Vandkunsten, Birger Kristiansen i AF Byggfornyelse og Hege Vinjevoll i AF Byggfornyelse tok imot prisen for Årets bygg 2021.

Vannkunsten kåret til Årets Bygg 2021

Boligprosjektet Vannkunsten er kåret til Årets Bygg 2021. Vinneren ble utropt i forbindelse med Byggedagene, som ble arrangert på Clarion Hotel The Hub i Oslo onsdag kveld.


Her kan du lese Byggeindustriens prosjektomtale av Vannkunsten

I Bjørvika har man med prosjektet Vannkunsten skapt meget spesielt boligprosjekt. I de ni byggene er så og si ingen av leilighetene like.

Vannkunsten rommer 215 unike leiligheter, som går i størrelsesorden fra 40 til 150 kvadratmeter. Enkelte går over to plan med opptil sju meter himlingshøyder. Byggene, som er i tre forskjellige størrelser, varierer fra fire til åtte etasjer. De har skjeve vinkler med asymmetriske skråtak og ligger dreid og vendt vekk og mot hverandre. Bebyggelsen ligger langs havnepromenaden, der det interne vannrommet mellom husene bringer sjøen praktisk talt frem til stuedøra for enkelte av leilighetene. Plasseringen er et resultat av mye tankevirksomhet og planlegging for å sikre flest mulig av boligene utsikt mot fjorden og gode solforhold. Danske Tegnestuen Vandkunsten, som vant arkitektkonkurransen i 2012, har latt seg inspirere av norsk natur og kystkultur. De ni husene bringer lett tankene til de spredte samlingene av gårdstun. Ikke minst ved bruk av skifer på fasader og tak, og eikekledning i dør- og vindusinnramminger.

Vannkunsten i Bjørvika. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Vannkunsten i Bjørvika. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Blant uvanlig mange gode prosjekter som spenner vidt både med tanke på type prosjekt, størrelse, utførelse, nybygg og rehabilitering ble nåløyet trangt for å komme med i finalen for Årets Bygg. Juryen har derfor hatt en krevende oppgave med å lande en vinner til prisen for Årets Bygg.

Vannkunsten skilte seg ut som et unikt prosjekt på flere måter.

Det har en særegen utforming og plassering og har gitt nærområdet noe helt nytt – og selve prosjektet er blitt en attraksjon i seg selv.

Det karakteristiske for prosjektet er at arkitekturen formidler overganger. Bygget har en spesiell utforming med blant annet mange skjeve vinkler og arkitekten har latt seg inspirere av norsk natur og kystkultur. Dette vises ikke minst igjen ved en særegen fasade.

Det er liten tvil om at det har vært et komplisert prosjekt med flere krevende elementer og store krav til nøyaktighet og detaljer i oppføringen. Utbyggingen ga også lite rom for repeterende prosesser – men partene har samarbeidet godt og sørget for et resultat som blir lagt merke til.

Bygget er blitt en severdighet i byen og mange har benyttet anledningen til å se og gå rundt mellom det ferdige prosjektet i hovedstaden.»

Juryen har en stor oppgave og går totalt gjennom flere hundre prosjekter før man lander på fem finalister og til slutt en vinner.

Kari Sandberg har ledet juryens arbeid og har sittet i juryen for Årets Bygg og Årets Anlegg gjennom flere år, og hun ser flere positive trekk ved årets kåring.

– Det leveres stadig flere prosjekter som svarer ut helheten i kriteriene som ligger i Årets Bygg. Det er dermed en krevende oppgave å sitte i juryen for å finne frem til de aller beste prosjektene. Men det er mye god kompetanse i juryen, og vi er godt fornøyde med prosjektene som kom helt til finalen, og ikke minst Vannkunsten som ble stående igjen som årets vinner, sier Sandberg.

Hun sier det er et privilegium å møte så mange dyktige, grundige og stolte personer fra næringen generelt og fra prosjektene spesielt.

Hun peker på at det det blir tøffere for hvert år når så mange prosjekter leverer på et svært høyt nivå på kriterier som viser de beste resultatene for et prosjekt som helhet, og understreker med dette at kåringen er en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt.

– Dette er en helhetspris som henger høyt og hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring blant annet innenfor seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på totalproduktet, utdyper Sandberg.

Hun trekker frem at nettopp det med et godt samarbeid i alle fasene av et prosjekt er noe som går igjen hos de beste kandidatene. I tillegg peker hun på innovasjon og miljøvennlige bygg som reduserer utslipp. De beste prosjektene viser at næringen er en helt sentral del av løsningen for å nå bærekraftsmålene.

– Miljøfokus, ombruk og gjenbruk, er noe som stadig oftere går igjen, påpeker Sandberg som er imponert over hvor mye bra som realiseres i løpet av et år i byggenæringen.

– Denne prisen er viktig med tanke på å vise frem hva næringen kan få til, og hva den bidrar til å løse, hvordan vi bygger lokalsamfunn, boliger, skoler, veier og sykehjem. Og vi får ikke bygd noe hvis vi ikke har de gode hodene og hendene, gode lærlinger og fagarbeidere samt bedrifter som satser på kompetanse og er verdensledende i å bygge grønt og klimavennlig, sier Sandberg som understreker at det har vært givende og inspirerende, men ikke minst krevende å velge finalister i år.

Fakta Vannkunsten

Sted: Bjørvika i Oslo

Prosjekttype: Boligbebyggelse, p-kjeller og næring i 1. etasje

Bruttoareal: 31.196 kvadratmeter

Byggherre: Oslo S Utvikling

Prosjektledelse: Vedal Prosjekt

 Prosjekteringsledelse: Norconsult

Totalentreprenør: AF Gruppen

Kontraktsum (opprinnelig) eks. mva.: cirka 739 millioner kroner

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

LARK: Grindaker

Hovedrådgiver Norconsult.

Rådgivere: Dr.techn. Olav Olsen, Fokus Rådgivning, AF Energi og Miljøteknikk, Multiconsult.

Øvrige nominerte til prisen var: Tønsbergprosjektet (Somatikkbygget), Pressens Hus, Universitetsgata 2 og Munch.

Juryen består av:

  • Kari Sandberg (EBA) (juryleder)
  • Per-Arne Horne (DiBK)
  • Harald Martin Gjøvaag (Gottlieb Paludan Architechts)
  • Tone Nakstad (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk)
  •  Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens Forening)
  •  Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
  • Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)