Illustrasjosnfoto

ROM Eiendom, Höegh Eiendom, DNB Eiendom og Aspelin Ramm tilslutter seg de "De 10 strakstiltakene"

Eiendomssektorens veikart mot 2050 utfordrer små og store eiendomsselskap til å implementere 10 konkrete tiltak for å gjøre en innsats mot en framtid med nullutslipp av klimagasser og miljøgifter og med sirkulær økonomi.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse og blir nå implementert av fire nye medlemmer.

Tidligere har KLP Eiendom, Storebrand Eiendom, Avantor, Undervisningsbygg, Ticon Eiendom, Omsorgsbygg og Entra tilsluttet seg.

Til denne listen føyer seg nå ytterligere fire nye medlemmer: ROM Eiendom, Höegh Eiendom, DNB Eiendom og Aspelin Ramm.