Erftstadt i Tyskland er et av stedene som har vært rammet av ekstremvær den siste tiden. Røde Kors mener at land som Norge har et spesielt ansvar for å oppfylle forpliktelsene til Parisavtalen. Foto: AP Photo / Michael Probst / NTB.
Erftstadt i Tyskland er et av stedene som har vært rammet av ekstremvær den siste tiden. Røde Kors mener at land som Norge har et spesielt ansvar for å oppfylle forpliktelsene til Parisavtalen. Foto: AP Photo / Michael Probst / NTB.

Røde Kors: Det er et akutt behov for klimatilpasning

Røde Kors mener det er et akutt behov for klimatilpasning og kutt i klimagassutslipp. Årsaken er naturkatastrofene i verden den siste tiden.

– Flere av ekstremværhendelsene i sommer har inntruffet med en styrke og størrelse langt forbi det værmodeller anslo som sannsynlig, sier klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker i Røde Kors.

Den vestlige delen av Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg har i sommer vært rammet av kraftig flom. Den oppsto etter voldsomt regn. I et område nær Liege i Belgia ble det målt 271 millimeter regn på 48 timer. I Nigeria melder Røde Kors om 155 døde og over 24.000 evakuerte etter flommer. I New Zealand måtte rundt 2.000 mennesker evakuere da nedbørsmengder tilsvarende én måned falt på to dager.

– Fremtidens beredskapsutfordringer vil bli stadig mer alvorlige og annerledes enn de vi har sett før, og kan ikke løses kun lokalt, sier Hårsaker og legger til:

– Nasjonale myndigheter må sikre et samlet løft i beredskap og forebyggende arbeid også her hjemme gjennom en nasjonal klimatilpasningsplan. Å begrense temperaturøkningene så mye som mulig er essensielt for å forhindre ufattelig menneskelig lidelse i nær fremtid. For at dette skal være mulig, må alle land – spesielt land som Norge – handle nå for å oppfylle sine forpliktelser om utslippskutt under Parisavtalen, mener hun.