Risa vant i retten - nå anker fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune anker en tingrettsdom som falt i entreprenør Risas favør tidligere i år.

Det skriver Haugesunds Avis torsdag.

Stavanger tingrett ga anleggsentreprenør Risa AS medhold i sin hovedsak mot Rogaland fylkeskommune i en dom avsagt 13. august i år om avvisningen av Risa fra konkurransen om fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund og avlysningen av konkurransen.

Risa vant kontrakten, verd omtrent 385 millioner kroner, i mai 2019, men ble avvist etter at konkurrenten Vassbakk & Stol klaget på tildelingen. I tingrettsdommen fra i august ble Rogaland fylkeskommune dømt til å betale saksomkostninger til Risa på rundt 30.000 kroner.

Fristen for å anke dommen gikk ut mandag denne uken, og fylkeskommunen valgte å anke, skriver Haugesunds Avis.

– Vi har vurdert dommen, og mener at rettsanveldelsen og faktum tingretten har lagt til grunn, er feil. Utover det ønsker vi ikke å utdype mer nå, sier seksjonssjef Ann Mari Hardeland i Rogaland fylkeskommune, til avisen.

Ifølge fylkeskommunen vil arbeidet med prosjekteringen av Karmsundgata fortsette uberørt av rettssaken. Foreløpig har fylkeskommunen laget et forslag hvor de mener det er mulig å kutte 100 millioner kroner i prosjektet, heter det i en artikkel på h-avis.no.

Anleggsdirektør Erlend Fiskum i Risa uttaler overfor avisen at han synes det er synd at fylkeskommunen anker dommen.

– Ja, det er synd. Vi hadde håpet at de ville tildele oss kontrakten etter tapet i tingretten. Vi har gitt uttrykk for at vi ønsker å gjennomføre den opprinnelige kontrakten som lå innenfor fylkeskommunens budsjettramme. Men de ønsker ikke å gjennomføre kontrakten som tiltenkt. Fylkeskommunen kan ende opp med å måtte betale erstatning til oss, fordi det var feil å avvise Risa fra konkurransen, sier Fiskum.