Arkivfoto

Tingretten: Feil at Risa ble avvist fra konkurranse

Stavanger tingrett har satt Rogaland fylkeskommunes avvisning av Risa fra konkurransen om nye Karmsundgata i Haugesund til side, men hvem som skal bygge ut fylkesveistrekningen, er ikke avklart.

Stavanger tingrett ga anleggsentreprenør Risa AS medhold i sin hovedsak mot Rogaland fylkeskommune i en dom avsagt 13. august i år om avvisningen av Risa fra konkurransen om fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund og avlysningen av konkurransen.

Risa vant kontrakten, verd omtrent 385 millioner kroner, i mai 2019, men ble avvist etter at konkurrenten Vassbakk & Stol klaget på tildelingen.

Feil av fylkeskommunen

Avvisningsårsaken skal ha vært at Risa hadde ettersendt dokumentasjon, og det var usikkerhet knyttet til om de hadde lov til dette.

Risa gikk til sak mot fylkeskommunen, og ba om at avvisningen og avlysningen ble satt til side, og ba også om midlertidig forføyning for å hindre at fylkeskommunen skulle inngå ny kontrakt før saken med Risa var avgjort.

Om avvisningen og avlysningen skriver tingretten at «det blir det feil av fylkeskommunen å la den uklarheten de selv har skapt, gå ut over Risa AS, og så medføre en avvising av Risa AS fra konkurransen». Avvisningen ble påklaget av Risa, og tingretten skriver i dommen at de synes det er noe underlig at fylkeskommunen opprettholdt avvisningen. Tingretten konkluderer dermed med at det heller ikke «forelå noen saklig grunn for å avlyse konkurransen».

Stavanger tingrett har altså gitt Risa medhold i hovedsaken, som dreide seg om at beslutningene om avvisning og avlysning settes til side, men har ikke tatt entreprenørens ønske om midlertidig forføyning til følge.

Rogaland fylkeskommune er dømt til å betale Risa 310.410 kroner i saksomkostninger knyttet til hovedsaken, og Risa er igjen dømt til å betale fylkeskommunen 24.000 kroner i saksomkostninger knyttet til behandlingen av spørsmål om midlertidig forføyning.

Forventer ny kontrakt

Anleggsdirektør Erlend Fiskum i Risa sier til Byggeindustrien at de uansett forventer å signere ny kontrakt med fylkeskommunen.

‒ Nå venter vi på fylkeskommunens reaksjon på dommen, men vi mener de må komme og signere med oss, sier han.

I dommen fra Stavanger tingrett heter det at Risa med all sannsynlighet hadde fått tilbudet hvis den uriktige avvisningen tenkes bort, men retten påpeker likevel at Rogaland fylkeskommune ikke har noen kontraheringsplikt overfor Risa.

‒ Når retten nå har slått fast at den opprinnelige tildelingsbeslutningen var riktig, ser vi ingen grunn til at de ikke skal signere kontrakten med oss. Gjør de det ikke, har tingretten allerede lagt til grunn at vi har rett på erstatning for positiv kontraktsinteresse. Vi har vært gjennom en utfordrende tid med permitteringer, og håper at vi nå får kommet i gang med dette prosjektet. Alt dette ligger nå hos fylkeskommunen, ikke oss, sier Fiskum.

Rogaland fylkeskommunes advokat i saken, Anne Hesjedal Sending i advokatfirmaet Haavind, skriver til Byggeindustrien at fylkeskommunen har mottatt dommen, men at det foreløpig ikke er tatt stilling til om den vil ankes.

‒ Fylkeskommunen har uansett merket seg at retten slår fast at fylkeskommunen ikke har noen plikt, og sannsynligvis heller ingen adgang, til å inngå kontrakt med Risa basert på den tilbakelagte konkurransen. Det pågående arbeidet med prosjektet kan derfor gå som planlagt, sier hun