Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc / RIF
Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

RIF: Regjeringen må få fortgang på VA-arbeidet

I en undersøkelse av Miljødirektoratet kommer det frem at 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ber regjeringen ta tak.

Det skriver administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i en melding til Byggeindustrien torsdag etter å ha lest artikkelen Undersøkelse: Ni av ti kommuner bryter miljøregelverket.

Ifølge meldingen publiserte RIF en sammenliknbar rapport i 2021 som viser at oppgraderingsbehovet på kommunenes avløpsanlegg og -nett er på 186 milliarder kroner med et tillegg på 134 milliarder kroner for private anlegg. Dette er kostnaden for å komme opp til en akseptabel standard.

– Dessverre bekrefter Miljødirektoratets nye rapport bare det vi har pekt på i flere år, nemlig at tilstanden til kommunenes avløpsnett er langt fra tilfredsstillende. Utviklingen de siste årene, gjør at vi mener det kreves et statlig løft for å bringe avløpsnettet opp til en akseptabel tilstand, sier Hansteen.

I forrige uke publiserte regjeringen en mulighetsstudie for VA-sektoren som nettopp anbefaler at staten bør innføre en mer systematisk styring av sektoren, blant annet ved å samle myndighetsansvaret for avløp.

– Med mulighetsstudien for VA-sektoren, Miljødirektoratets rapport, samt Hurdalsplattformens lovnader om å bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann- og avløpsløsninger, forventer vi at regjeringen nå setter fart i VA-arbeidet. Det er på høy tid med et nasjonalt løft. Politikerne kan ikke fortsette som før. Ikke bare vil kostnadene øke år for år, med drastiske avgiftshopp for innbyggerne, dersom vi fortsetter å skyve på problemene. Vi vet at klimaendringene i form av mer ekstremvær gjør situasjonen mer akutt enn før. I ytterste konsekvens kan lekkasjer fra avløpsrør og gamle ledninger som slår sprekk føre til store skader på naturen og true vannforsyningen til boliger, leiligheter, sykehus, brannvesen og andre viktige institusjoner, avslutter Hansteen.