Det hjelper ikke at renseanlegget fungerer hvis ledningsnettet som skal transportere avløpsvannet til rensing ikke er i orden. I denne aksjonen har vi kontrollert om kommunene har oversikt over tilstanden til hele avløpssystemet, skriver Miljødirektoratet. Foto: Anette Heggøy / Statsforvalteren i Vestland
Det hjelper ikke at renseanlegget fungerer hvis ledningsnettet som skal transportere avløpsvannet til rensing ikke er i orden. I denne aksjonen har vi kontrollert om kommunene har oversikt over tilstanden til hele avløpssystemet, skriver Miljødirektoratet. Foto: Anette Heggøy / Statsforvalteren i Vestland

Undersøkelse: Ni av ti kommuner bryter miljøregelverket

Så mange som 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet.

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding torsdag.

Statsforvalteren gjennomførte i 2021 en landsdekkende kontrollaksjon av kommunale avløpssystemer som håndterer utslipp av kommunalt avløpsvann, fra store tettbebyggelser, der kommunen er ansvarlig for forurensningen. Avløpssystemene i 55 kommuner i ni fylker ble kontrollert.

– Svært mange kommuner har et avløpssystem som ikke er i henhold til regelverket. Hvis avløpssystemer ikke vedlikeholdes eller utvides i tråd med arealutviklingen i kommunen, kan det føre til omfattende utslipp av urenset eller dårlig renset avløpsvann til vannforekomster, sier seksjonsleder Henning Gøhtesen i Miljødirektoratet.

Artikkelen fortsetter under figuren.

Denne figuren viser hvor stor prosentvis andel av kommunene som bryter ulike temaer som er kontrollert. Kilde: Miljødirektoratet

Denne figuren viser hvor stor prosentvis andel av kommunene som bryter ulike temaer som er kontrollert. Kilde: Miljødirektoratet

Aksjonen omfattet hovedsakelig kommuner som ikke har hatt tilsyn innen avløpsområdet de siste årene. I 17 kommuner vurderte statsforvalteren bruddene på regelverket som alvorlige, heter det i pressemeldingen.

Mange kommuner vedtar utbygging av nye boligområder, hyttefelt og industri som øker avløpsmengdene, uten å oppgradere ledningsnett og renseløsninger, skriver Miljødirektoratet.

Fjorårets kontroll avdekket, ifølge pressemeldingen, at de kommunene der ledelsen har kunnskap om regelverk og krav, jobber mer planmessig med utbedring av renseanleggene og fornying av avløpssystemet.

Undersøkelsen viser også at 75 prosent av de kontrollerte kommunene ikke har vurdert miljørisiko godt nok, og nesten halvparten av kommunene har ikke har oversikt over det samlede utslippet fra avløpssystemet, skriver Miljødirektoratet.

– Vi forventer at kommunene retter bruddene på regelverket som ble avdekket under denne kontrollaksjonen og sikrer at miljøregelverket blir fulgt, sier Gøhtesen.