Eirik Wærner (fra venstre), Jannike Gry Bettum Jensen i Sweco, Geir-Andre Thorstensen i Rambøll og Geir Tore Møgedal er fire av rådgiverne som har vært med å utarbeide RIM-ytelsesveilederen. Marit Smidsrød i Norconsult var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: RIF
Eirik Wærner (fra venstre), Jannike Gry Bettum Jensen i Sweco, Geir-Andre Thorstensen i Rambøll og Geir Tore Møgedal er fire av rådgiverne som har vært med å utarbeide RIM-ytelsesveilederen. Marit Smidsrød i Norconsult var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: RIF

RIF gir ut ny miljøveileder

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har publisert en ny ytelsesveileder innen RIM (Rådgivende ingeniør miljø).

Det skriver RIF i en pressemelding fredag.

– Vi erfarer at rådgivere engasjeres på svært ulikt vis. Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklart angitt fra oppdragsgivers og myndighetenes side, og det overlates til ulike rådgivere å definere dette selv med ulikt resultat når man ikke har et felles utgangspunkt. Dette bidrar til at man konkurrerer på ulike vilkår når det gjelder rammene for oppdraget, og det kan oppstå unødige diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader, sier RIM-koordinator i RIFs ekspertgruppe for bygge- og anleggsteknikk, Eirik Wærner.

Det er ekspertgruppen som har utarbeidet ytelsesveilederen.