Eirik Wærner fra da RIF kåret ham til årets ildsjel. Foto: RIF

Første RIF-godkjente miljørådgiver

Rådgivende Ingeniørers Forening har nå godkjent Norges første rådgiver innen fagfeltet miljørådgivning (RIM). Eirik Wærner fra Multiconsult er den første som får godkjenningen.

RIFs godkjenningsråd har nå opprettet et nytt godkjenningsområde for miljørådgiver (RIM). RIFs personlige godkjenningsordning er en anerkjennelse av praksis og utdannelse innenfor et eller flere spesifikke fagfelt. Gode kundereferanser og god rolleforståelse som rådgiver er også krav til alle som får RIFs personlige rådgivergodkjenning.

RIF-godkjenning tilbys bare til ansatte i RIFs medlemsbedrifter etter personlig søknad. Til vurdering av søkerens kompetanse brukes blant annet RIFs nyeste ytelsesveileder innen RIM-tjenester, skriver bransjeorganisasjonen i en melding.

Det er gøy å være den første som blir godkjent av RIF innenfor fagområdet miljø. Dette er det viktigste fagområdet som påvirker oss og hele byggenæringen, og kommende generasjoner så til grader i årene fremover. Når nå for eksempel sand til betong begynner å bli en begrenset ressurs vil fokus på miljø i byggsektoren få stadig større betydning, sier Eirik Wærner i pressemeldingen.

For å bli RIF-godkjent rådgiver må man blant annet ha ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen godkjenningsområdet. I tillegg vil søkeren bli vurdert etter en rekke andre krav.

- Norske rådgivere jobber med mange miljørelaterte problemstillinger og vi håper å få godkjent mange norske rådgivere innenfor dette fagfeltet i tiden fremover, sier Ari Soilammi som er utviklingssjef hos RIF.

- Eksempler på arbeidsoppgaver en miljørådgiver kan jobbe med er miljøkartlegging av bygg og anlegg, analyse av forurenset grunn, utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser, ytre miljø-planer, avfallsplaner, miljøprogram og miljøoppfølgningsplan samt konsekvensanalyser og rådgivning innenfor materialvalg, legger han til.