Byggingeniørstudenter i aksjon i forbindelse med Ribes betongleveranse til byggeplass. Foto: UiA.

Ribe Betong og UiA samarbeider om praktisk betongteknologi

Terje Thorstensen, visedekan fakultet for teknologi og realfag ved Universitet i Agder (UiA), har skrevet et
innlegg om hvor verdifullt det er at universitetet har praktisk samarbeid med bransjen og han roser Ribe Betong for engasjementet selskapet viser for å undervise ingeniørstudenter.

Etterspørselen etter bygg- og anleggsingeniører er stor – og i disse statsbudsjettider er det lite som tyder på at etterspørselen vil minke i årene som kommer. En utfordring for nyutdannede ingeniører er at de ofte ikke har noen praktisk erfaring. Derfor er det verdifullt for universitetene å ha et praktisk samarbeid med industrien.

Universitetet i Agder er tett koblet til næringslivet både i regionen og nasjonalt. Ikke minst gjelder dette en lang rekke bedrifter innen betongbransjen, hvor samarbeidet dekker både studentprosjekter og rene forskningsprosjekter. Den største ferdigbetongleverandøren i Agderregionen er Ribe Betong, med åtte stasjoner fra Arendal til Flekkefjord. Øystein Mortensvik er teknologileder hos Ribe Betong. Mortensvik har sin utdannelse fra UiA og NTNU, og en variert karriere som rommer stillinger i både Mapei, BMO Entreprenør og nå Ribe Betong. Han har derfor inngående kunnskap om mange sider av betongfaget, og har en ledende rolle ved flere forskningsprosjekter i Ribe Betong og hovedaksjonær Ølen Betong.

Da UiA opprettet mastergradsstudium for byggingeniører for noen år siden, var inkludering av et materialteknologisk fag om betong en selvfølge. Betongteknologi kan gjøres svært praktisk, og studentene skal gjennom to obligatoriske laboratorieøvelser for å forstå og anvende teorien.

Den ene laboratorieoppgaven er lagt til felt. Mastergradsstudentene besøker først blandeverket, hvor det tas prøver av betong som er på vei til en kunde. Deretter følger studentene bilen ut til byggeplass, hvor prøvene gjentas. Klassen deles i grupper, som følger ulike leveranser til ulike byggeplasser.

Resultatene fra samtlige målinger tilgjengeliggjøres for hele klassen. Studentene skal så utarbeide egne forskningsspørsmål basert på hele eller deler av denne databasen, knyttet til hvordan betongegenskapene endres på veien fra blandeverk til byggeplass.

Gjennom mini-forskningsprosjektet bygger studentene kompetanse om betongmaterialet. Dette vil også gjøre dem bedre i stand til å planlegge praktiske betongleveranser, oppstillingsplass til pumpe og leveringshastighet.

Men Mortensvik er klar på at problemstillingen er svært relevant for industrien, og han er interessert i både resultater og analyse fra studentenes arbeid. Mortensvik er også klar på at industrien har et samfunnsansvar for å bidra i utdannelsen av kommende arbeidskraft.

Dette er en viktig drivkraft for engasjementet mot UiA, og denne holdningen er godt forankret både hos Ribe og Ølen. I tillegg har han en personlig motivasjon; undervisning er moro. Mortensvik bidrar derfor også inn i undervisningen, med forelesninger innen flere områder av betongteknologien – både på master- og bachelorstudiet.