Rekordmange afp-pensjonister

Én av fem personer mellom 62 og 66 år går nå på avtalefestet pensjon (afp), viser nye tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav).

Tallet tilsvarer 41.000 personer, og er det høyeste noen gang siden ordningen ble innført, skriver Dagens Næringsliv. Jeg tror mange som velger å gå av med avtalefestet pensjon kunne stått i arbeid og hatt bedre livskvalitet gjennom dette, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Det er et mål for norske politikere å stimulere folk til å stå lengre i arbeid. Samtidig vokser altså andelen som benytter anledningen til å gå av med avtalefestet pensjon. Ved årsskiftet var antall afp-pensjonister økt med nesten 4.000, i forhold til året før. Saglie mener økningen i hovedsak skyldes at det er flere kvinnelige sysselsatte i den aktuelle alderen nå enn tidligere. Drøyt 6.600 afp-mottakere arbeidet ved siden av pensjonen ved utgangen av 2006. Det var 1.300 flere enn året før. Men også her skyldtes deler av økningen at andelen av befolkningen mellom 62 og 66 år vokser. Saglie mener det i denne gruppen som kombinerer arbeid og trygd, finnes flere som kunne stått i fullt arbeid lengre. Dersom muligheten til å kombinere arbeid og pensjon fører til at avgangsalderen generelt blir lavere, er dette et problem, sier Saglie. Seniorforsker Knut Røed ved Frisch-senteret mener utviklingen er et tankekors i dagens situasjon, med stor mangel på arbeidskraft.