Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rekordhøye utslipp av klimagasser etter gjenåpning

Gjenåpningen etter pandemien vil medføre rekordhøye utslipp av klimagasser, som igjen forsterker den globale oppvarmingen, advarer IEA.

I starten av pandemien i 2020 oppfordret Det internasjonale energibyrået (IEA) verdens regjeringer til å sikre at de i sine gjenoppbyggingsplaner investerte i fornybar energi.

– Vi vurderer det nå slik at full iverksettelse av gjenopprettingsplanene, slik de når foreligger, vil føre til at CO2-utslippene når rekordhøyder i 2023. Og etter det vil de fortsette å øke, heter det i en rapport fra IEA-hovedkvarteret i Paris.

IEA sier at planene om investeringer i ren energi hos de forskjellige regjeringer i verden samlet sett er på 380 milliarder dollar. Det utgjør kun 2 prosent av beløpet i gjenopprettingspakkene, skriver Reuters.

Ifølge byrået utgjør dettet tallet en tredel av det beløpet som anslås å være nødvendig for å sette verden på rett kurs mot målet om klimanøytralitet ved midten av dette århundret.

– Landene må i så fall investere langt mer i ren energi etter gjenopprettingsperioden hvis målet skal nås i 2050. Det blir svært vanskelig, men det er mulig å oppnå, hvis vi handler nå, sier IEA.