Rekordhøy bruk av OBOS-forkjøpsrett

I januar 2015 ble rett under 40 prosent av brukte OBOS-boliger i Oslo tatt på forkjøpsrett. – Dette er høyere enn på lenge, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Bruken av forkjøpsrett i OBOS er et barometer på temperaturen i boligmarkedet, og for januar 2015 var tallet høyere enn på mange år. I 2008 ble forkjøpsretten til sammenligning brukt på bare 13 prosent av OBOS-boligene i Oslo.

– Vi ser at mange benytter forkjøpsretten når det er høy aktivitet i boligmarkedet. Få boliger for salg i januar var med på å presse prisene opp. Medlemmene benytter seg særlig av forkjøpsretten når de oppfatter boligmarkedet som godt og har en forventning om prisstigning, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Tendensen til økt bruk av forkjøpsrett er stigende i alle regionene hvor OBOS er etablert. I januar ble det i snitt benyttet forkjøpsrett i 34 prosent av bruktboligsalgene for alle regionene, det vil si Innlandet, Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, Stor-Bergen, Midt-Norge og Rogaland.

– Forkjøpsretten blir benyttet av folk i alle aldre, med både kort og lang ansiennitet. Det er altså ikke slik som mange tror, at forkjøpsretten er en fordel utelukkende for «OBOS-adelen», fastslår Pettersen