Illustrasjonsfoto: Mynd Entreprenør
Illustrasjonsfoto: Mynd Entreprenør

Rekonstruksjon førte ikke fram - entreprenør konkurs

Det ble ikke oppnådd nok støtte til forslaget til rekonstruksjon av Mynd Entreprenør. Selskapet er nå konkurs.