Illustrajonsfoto: Ørjan Bertelsen

Illustrajonsfoto: Ørjan Bertelsen

Regjeringen vil at norsk tre som byggemateriale blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig

I Hurdalsplattformen sier de to regjeringspartiene at de vil satse på bruk av norsk tre.