Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Regjeringen gir 38 millioner til kommunale fiskerihavner

Regjeringen gir 38,7 millioner kroner i tilskudd til åtte nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Tilskuddene skal hjelpe kommunene med å realisere tiltak som de anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Det er Kystverket som forvalter ordningen. De lyste i september 2023 ut en ny runde med tilskudd og mottok totalt 17 søknader innen søknadsfristen 1. november.

De åtte prosjektene som får tilsagn, omfatter fem fiskerihavner i Finnmark, én i Troms, én i Nordland og én i Trøndelag. Blant prosjektene som får tilsagn, finnes både faste og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.