Regjeringen jobber med å samle Vy og Flytoget. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Regjeringen jobber med å samle Vy og Flytoget. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rapport: Uavklart ansvarsdeling mellom sentrale jernbaneaktører

Dagens organisering av jernbanesektoren er kompleks og har «et større antall aktører som til en viss grad trekker i ulike retninger», ifølge en ny rapport.

Ifølge Klassekampen er rapporten utarbeidet av konsulentselskapet KPMG for Samferdselsdepartementet.

Rapporten peker på en lang rekke utfordringer, som at styringslinjene knyttet til etatsstyring, eierstyring og avtalestyring er for dårlig koordinert. I tillegg slår den blant annet fast at det er uavklart rolle- og ansvarsdeling mellom sentrale aktører.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover overfor Klassekampen at regjeringens endringer i jernbanesektoren skal være unnagjort i løpet av denne regjeringsperioden. Det klare målet er færre selskaper.

– Akkurat nå jobber vi med Vy og Flytoget. Men vi klarer ikke alt på en gang og ønsker ikke mer uro enn nødvendig, sier Nygård.

Rapporten bygger på intervjuer med mange aktører i jernbanesektoren, og den viser en viss utmattelse som følge av årelang politisk reform­iver. Mange aktører mener «det er uheldig med stadige endringer i politiske rammebetingelser i jernbanesektoren, og at det er en stor utfordring i seg selv».

Det heter også at konkurranse «har bidratt til læring og mer kundefokus og innovasjon, i tillegg til kostnadseffektivitet», noe som ifølge rapporten kan bli borte ved overgang til direktetildeling til togselskaper.