Rædergård Entreprenør bygger nytt administrasjonsbygg for hundetjenesten på Ørland flystasjon. Illustrasjon: Forsvarsbygg

Rædergård bygger nytt administrasjonsbygg på Ørlandet

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Rædergård Entreprenør om bygging av nytt administrasjonsbygg for hundetjenesten på Ørland flystasjon.

Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding fredag.

Det nye administrasjonsbygget skal bygges i to etasjer, og vil ha et bruttoareal på om lag 1.650 kvadratmeter. Det skal blant annet inneholde arealer til permanent oppstalling av tjenestehunder med luftegård, administrative arealer for personell, veterinær, garderobeanlegg og arealer for tilstedevakt, heter det i pressemeldingen.

Bygget har planlagt ferdigstillelse oktober 2021. Anleggsstart er planlagt i månedsskiftet november/desember 2020.

Rædergård vant oppdraget i en konkurranse med forhandling, og kontrakten har en verdi på omtrent 40 millioner kroner.

– Det er godt å komme i gang med realiseringen av dette prosjektet. Det er flott at vi kommer i gang med et prosjekt som betyr at flystasjonens hundetjeneste får et moderne og funksjonelt bygg, sier utbyggingssjef, Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.