Tidligere Condotte-ansatte i Norge har fortsatt utestående lønn og feriepenger etter å ha arbeidet på Follobanen. Vedkommende savner informasjon og håper selskapet slås konkurs for at lønnsgarantiordningen skal tre i kraft. Illustrasjonsfoto.

Condotte har begjært seg selv konkurs: - Kommunikasjonen med oss ansatte har vært krise

Den tidligere Follobane-entreprenøren Condotte har begjært seg selv konkurs. Tidligere Condotte-ansatte i Norge håper det betyr slutten for selskapet, men de må vente på både svar og penger.

Italienske Condotte satte i gang en rekonstruksjonsprosess i januar og fikk konkursbeskyttelse frem til 18. mai for å kunne redde det kriserammede entreprenørselskapet.

Fristen for å redde selskapet ble senere forlenget til midten av juli, men to måneder på overtid måtte italienerne kaste inn håndkleet.

Den 16. juli sendte Condotte brev til retten i Roma om at de var insolvent og at de ville begjære åpning av konkurs den 17. juli.

Staten kan ta over

Byggeindustrien har ikke lyktes med å få kontakt med Condotte, men det danske Fagbladet 3F fikk i midten av juli bekreftet konkursbegjæringen fra en pressetalsmann i Condotte.

Byggeindustrien har også sett brevet der begjæringen varsles for italienske myndigheter.

Det danske Vejdirektoratet meldte også på sine nettsider om konkursbegjæringen på grunn av rollen Condotte har hatt i et konsortium som skal bygge Storstrømsbroen.

Det har foreløpig ikke lyktes Byggeindustrien å få svar fra italienske myndigheter på om og når Condotte eventuelt  blir slått konkurs, men ifølge danske Fagbladet 3F tar italienske myndigheter over kontrollen av selskapet i en mellomfase.

Ifølge italiensk lov har staten muligheten til å overta kontrollen av store insolvente selskaper med strategisk verdi for landet, og deretter vil staten i tilfelle peke ut en representant til å selge hele eller deler av selskapet.

Tidligere Condotte-ansatte i Norge som fortsatt har utestående lønn er lei av å vente, og håper denne fasen ikke blir langvarig.

– Vi venter bare på at selskapet skal slås konkurs slik at lønnsgarantiordningen kan trå i kraft. Jeg har fem uker lønn og feriepenger på ett og et halvt år til gode, men får ingen informasjon fra selskapet om hva som skjer videre – verken når det gjelder konkursbegjæringen eller manglende utbetalinger, sier en av de tidligere Condotte-ansatte i selskapet til Byggeindustrien.

– Kommunikasjonen har vært krise

Vedkommende, som ønsker å være anonym, beskriver det siste halve året som svært tungt.

– Vi ble jo sagt opp i januar med oppsigelse ut mars, og det var først når vi kom inn under vingene til NAV at det løsnet økonomisk. Vi er blitt stående alene, og kommunikasjonen med de ansatte har vært helt krise. Vi har brukt media som kilde for det som skjer. Mangelen på informasjon fra ledelsen har vært av en annen verden, sier den tidligere Condotte-ansatte.

Byggeindustrien har tidligere fortalt om så mange som 200 Condotte-ansatte i Norge som ikke har fått utbetalt all lønn og ferielønn de har krav på.

Hastemøter i januar

Allerede 10. januar i år kunne Byggeindustrien melde at Follobane-entreprenøren Condotte var på konkursens rand.

Bane NOR var da på vei til hastemøte med italienernes ledelse i Roma, og i Norge var flere av underentreprenørene på Follobanen bekymret for betalinger som uteble.

Både leverandører og entreprenører som arbeidet for italienerne valgte til slutt å legge ned arbeidene på grunn av manglende betaling.

Den 30. januar fikk byggherren Bane NOR også nok, og kastet italienerne ut fra gigantprosjektet for å sikre nødvendig fremdrift i Norge.

Sendte 385 millioner til Italia

Byggeindustrien har også tidligere avslørt at store summer ble hentet fra Condottes innbringende Follobane-aktivitet og lånt ut til morselskapet i Italia.

Regnskapene til NUF-selskapet til Condotte viste at den italienske entreprenøren omsatte Condotte for totalt 866,3 millioner kroner i Norge i 2016 og selskapet hadde svært høye marginer med et driftsresultat på 157 millioner kroner. Samtidig kommer det frem at nesten 385 millioner kroner ble sendt til det vaklende konsernet i Italia.