– Vi tror igangsettingen av nye boliger vil falle, med unntak av i Oslo i 2022. Boligprisene forventer vi at vil øke med tre prosent, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Foto: Arve Brekkhus

– Vi tror igangsettingen av nye boliger vil falle, med unntak av i Oslo i 2022. Boligprisene forventer vi at vil øke med tre prosent, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Foto: Arve Brekkhus

Prognosesenteret venter fall i igangsetting av boliger

– Vi forventer at igangsettingen av nye boliger vil falle i 2022 sammenlignet med 2021 i hele landet foruten i Oslo, som har hatt et veldig lavt igangsettingsnivå, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.