Pon solgte 90 maskiner på messen

Administrerende direktør Erik Sollerud i Pon Equipment er meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets messe, og selskapet kan rapportere at de har solgt 90 maskiner i løpet av Vei og Anlegg 2022