E39 Rogfast-prosjektet har nå fått en hodepine etter at Fylkesmannen i Rogland har stilt krav om at det ikke skal forekomme plastforurensning fra sjøfyllingene i prosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen/Cowi

Plastsøppel fra sprengmasser kan forsinke Rogfast: –Dette kom litt brått på

Fylkesmannen i Rogaland pålegger Rogfast-prosjektet å bygge uten plastavfall i sprengmassene. I verste fall kan det gi en forsinkelse på fem-sju år hvis prosjektet må finne alternative løsninger.

– Kravene kom brått på, sier Staten vegvesens prosjektleder Tor Geir Espedal i E39 Rogfast-prosjektet.

Utfordringen dreier seg om at det skal håndteres og deponeres om lag sju millioner kubikkmeter sprengstein i tre sjøfyllinger i Rogfast-prosjektet.

Stavanger Aftenblad skriver at Statens vegvesen har fått kritikk og også blitt bøtelagt for plastforurensning i Ryfast-prosjektet. Nå stiller altså Fylkesmannen et bastant krav om at det ikke skal forekomme plastforurensning fra de planlagte utfyllingene ved Rogfast.

Plasthodepine

– Har dere fått en hodepine i dette prosjektet?

– Ja, det vil jeg si. Vi trenger en utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen for de store utfyllingene som er planlagt for Rogfast og vilkårene som Fylkesmannen nå stiller er betydelig strengere enn tidligere krav strengere enn vi hadde forestilt oss skulle komme, sier Espedal.

Tor Geir Espedal, prosjektleder E39 Rogfast. Foto: Bjørn Egil Gilje, Statens vegvesen

Han opplyser at prosjektet i neste uke skal ha et møte med Fylkesmannen, og sier at han har forståelse for de nye og strenge kravene.

– Basert på erfaringene fra Ryfast var det mye utslipp av Nonel-skyteledninger som flyt rundt i sjøen og skapte et visuelt problem og de har også festet seg i propellen til fartøy. Derfor har vi lagt til grunn et annet tennsystem med elektroniske tennere som ikke skal kunne flyte opp og i større grad bli fylt inn i utfyllingene, sier Espedal.

I verste fall forsinkelse på flere år

Ifølge Stavanger Aftenblad vil det nye tennsystemet koste over 300 millioner kroner ekstra.

Avisa viser til et tidligere brev Statens vegvesen har sendt som svar til Fylkesmannen på det nye kravet. Statens vegvesen svarer at et slikt krav i praksis stiller et krav om forbud mot utfylling av sprengsteinmasser i sjø og at etaten må finne alternative arealer som kan ta imot massene. Forsinkelse på fem-sju år er trolig, har Statens vegvesen tidligere svart Fylkesmannen. Dette ifølge Stavanger Aftenblad.

– Er en forsinkelse på fem-sju år i E39 Rogfast-prosjektet reell sett ut fra denne plastutfordringen?

– Det er for tidlig å snakke om forsinkelser av dette omfanget. Fylkesmannen har satt fingeren på et miljøproblem, men for Statens vegvesen, entreprenørbransjen og sprengstoffleverandørene, kommer dette brått på. Det har ikke vært tid til å utvikle produkter som kan ivareta kravene som nå stilles, sier Espedal.

Håper på avtale med Fylkesmannen

Prosjektlederen håper nå at Statens vegvesen kan inngå en avtale med Fylkesmannen hvor prosjektet får teste og gjennomføre noen forsøk med elektroniske tennere og se hvordan plastavfallet som følger med sprengsteinen vil oppføre seg når det blir tildekket.

– Kjernen her er at vi har god tro på at plastavfallet blir helt tildekket, sier han.

Espedal er likevel tydelig på at hvis det ikke finnes alternative løsninger, må prosjektet se etter andre massedeponier på land.

– Det betyr en ny start for prosjektet med mer kostbare løsninger og miljøutfordringer som vil oppstå knyttet til lengre transportavstander for massene, sier han.

Strengest i verden

– Har vi nå de strengeste kravene i verden på dette området?

– Ja, og sprengstoffleverandørene har nok ikke opplevd denne type krav andre steder i verden. Da hadde de allerede jobbet med å utvikle nye produkter. Jeg tror kravene som stilles her lokalt for Rogfast vil danne starten for å utvikle nye tekniske løsninger slik at vi får skyteledninger som ikke representerer et miljøproblem. Jeg har tro på at vi finner en midlertidig løsning for Rogfast, men det er ingen tvil om at det i fremtiden må stilles strengere krav til leverandørene. Plast i havet er en miljøutfordring vi må ta på alvor, sier prosjektlederen.

Han sier han selv har vært i møter med Vegdirektoratet om plastutfordringen.

– Vegdirektoratet vil raskt ta kontakt med sprengstoffbransjen og informere om de nye kravene som nå sannsynligvis vil bli gjeldende for tilsvarende prosjekter i hele landet, sier han.

Helgesen: – Må bevilge tid til alternative løsnigner

Onsdag var problematikken også oppe i spørretimen på Stortinget.

– Plastforurensning og det omfanget det har, er et tema som har kommet veldig i vinden og har fått økende oppmerksomhet de siste årene – også fordi økningen i problemets omfang har vært sterk de siste årene. Det gjør at på en del områder har vi også i Norge en praksis som verken er holdbar eller bærekraftig, og som vi må avvikle. Et eksempel på det er den type praksis som det her vises til. Da gjelder det også å finne løsninger, og vi må bevilge oss selv nødvendig tid til å identifisere og få på plass alternative løsninger. Men det er helt klart at der plast brukes for nødvendige formål, må man sikre systemer for at det ikke finner veien ut i naturen, og særlig ikke ut i havet, svarte miljø- og klimaminister Vidar Helgesen på spørsmål fra Iselin Nybø (V), som ville vite om statsråden synes det er greit at storsamfunnet dumper plastikk i sjøen.