Slik ser skissene av bygget ut. Ill. Meter Arkitektur
Slik ser skissene av bygget ut. Ill. Meter Arkitektur

Plastretur vil bygge i Holtskogen næringspark i Hobøl

I første kvartal 2023 blir det tatt beslutning om Plastretur AS skal etablere et eget finsorteringsanlegg for plast, men plasseringen av det eventuelle anlegget er allerede vedtatt.

– Etter å ha vurdert et trettitals tomter og beliggenheter har Plastretur bestemt at et fremtidig finsorteringsanlegg for husholdningsplast vil ligge i Hobøl, i Holtskogen næringspark, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Det var flere aktuelle tomter med helt til slutt i prosessen, men valget falt på Holtskogen. Planen er at næringsparken skal sette opp bygget, og at Plastretur vil leie det, sier prosjektleder Bjarte E. Grostøl i meldingen.

Utbyggingen har en total investeringsramme på rundt 650 millioner kroner, inklusiv tomt og bygg.

– Beslutningen om å legge anlegget til Hobøl, handler om en totalvurdering der prosjektgruppen har vurdert kriterier som tomtestørrelse, egnethet, beliggenhet, nærhet til havn, vei og jernbane og ikke minst kostnader, skriver selskapet.

– Holtskogen innfrir alle våre kriterier, i tillegg kom de best ut når vi ser på totalkostnader til leie og transport, sier Grostøl.

Relog AS som eier og utvikler Holtskogen vil være ansvarlig for å opparbeide tomten og sette opp bygget til sorteringsanlegget. Arbeidet med å prosjektere dette er allerede i gang.

– Selv om plasseringen av anlegget er bestemt, så er det ikke endelig vedtatt at anlegget skal bygges, og avtalen med Holtskogen er derfor en opsjonsavtale. Bakgrunnen for at tomteavtalen er inngått før den endelige beslutningen, er å avklare flest mulig lokaliseringskostnader, heter det i meldingen.

Bjarte E. Grostøl leder prosjektet på vegne av Plastretur. Foto: Grønt Punt Norge

Bjarte E. Grostøl leder prosjektet på vegne av Plastretur. Foto: Grønt Punt Norge

Plastretur har som initiativtager startet anskaffelse av selve prosessanlegget, inklusiv sorteringsmaskinene. Denne anbudskonkurransen er allerede satt i gang og har frist i desember. Parallelt med anskaffelsene er Plastretur i markedet etter langsiktige partnere for realisering og drift av sorteringsanlegget.

– Endelig investeringsbeslutning blir tatt av styret og eiere av Plastretur i starten av 2023. sier Grostøl.

– Bakgrunnen for at Plastretur ønsker å etablere et eget finsorteringsanlegg i Norge, handler både om ønsket om å ta ansvar for plastemballasjen nasjonalt og behovet for å sikre sorteringskapasitet i framtiden. Samtidig vil de nye kravene til materialgjenvinning i 2025 innebære behov for et taktskifte, som Plastretur mener etableringen av finsorteringsanlegget vil bidra til, skriver selskapet.

Hvis Plastretur med styre og eiere bestemmer seg for å investere i anlegget, er planen at det skal stå ferdig i årsskiftet 2024/2025.

– Planen er at byggingen kan starte i første kvartal 2023, avhengig av investeringsbeslutningen, sier prosjektleder Grostøl.

Finsorteringsanlegget vil få en kapasitet til å sortere 90 000 tonn plast og vil ha størrelse på 13.000 kvadratmeter.