Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

Det skriver departementet i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

– Med dette er planleggingen av beredskapssenteret kommet ett skritt videre, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Regjeringen besluttet høsten 2016 at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune. Målet er at reguleringsplanen kan vedtas høsten 2017.

Planprogrammet er den første formelle fasen i planarbeidet, og skisserer fremdriftsplan og frister, hvem som vil bli involvert og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

– Gjennom fastsettelse av planprogrammet legger vi grunnlaget for at virkningene av beredskapssenteret blir grundig utredet. Det er også viktig å få belyst avbøtende tiltak som kan begrense negative virkninger for omgivelsene og som tar hensyn til senterets plassering i marka, sier Sanner i pressemeldingen.