Her på Taraldrud skal politiets nasjonale beredskapssenter bygges. Ill. Justis- og beredskapsdepartementet/politiets nasjonale beredskapssenter

Disse fire er med videre i konkurransen om å bygge politiets beredskapssenter

Veidekke, HENT, Betonmast og Skanska er de fire leverandørene som samlet sett er vurdert som best kvalifisert til å bygge politiets nasjonale beredskapssenter i Follo, og blir dermed med videre i konkurransen gjennom forhandlinger.

Regjeringen har besluttet at politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune. Det nye beredskapssenter skal gjøre det mulig for samtrening mellom de nasjonale beredskapsressursene og med politiets øvrige beredskapsressurser.

I en pressemelding i fjor høst skrev regjeringen at målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Justis- og beredskapsdepartementet jobber nå med å hente inn entreprenør til utbyggingen, som skal gjøres i en samspillsmodell. På bakgrunn av beredskapssenterets funksjon, er departementet delvis fritatt fra å kjøre en ordinær anskaffelsesprosess. Det betyr at departementet inviterte ti utvalgte entreprenører til å delta i konkurransen. De mottok seks søknader om deltakelse i konkurransen, og etter det Byggeindsutrien kjenner til ble Veidekke, HENT, Betonmast og Skanska vurdert som best kvalifisert, og er nå med videre i konkurransen gjennom forhandlinger.

Det jobbes nå med å få senteret klart til bruk i 2020-2021, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017. Byggestart blir da i 2018.