Her kommer det nye beredskapssenteret. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Grunneiere frykter de får dårlig betalt for beredskapstomt

Eierne av tomta der regjeringen vil bygge politiets nye beredskapssenter frykter de vil få småpenger for eiendommen og nekter staten adgang fram til departementet viser vilje til å forhandle om pris.

– Vi som eier av tomten ønsker beredskapssenter hjertelig velkommen, men vi må da forvente å få en betaling for tomteområdet som står i stil med verdien, sier prosjektleder for Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, til NRK.

Han representerer i alt sju familier som eier grunnen der politiets nasjonale senter skal oppføres. Senteret er blant annet ment å huse politiets helikoptertjeneste, beredskapstropp, bombegruppen og hundetjenesten.

Inntil Justis- og beredskapsdepartementet viser forhandlingsvilje, vil grunneierne nekte staten adgang til eiendommene. Dermed er det ikke mulig å gjennomføre grunnundersøkelser eller arkeologiske utgravinger på tomta.

Tomten ligger innenfor markagrensen og er regulert som landbrukseiendom, noe som tilsier lavere pris enn for næringstomter. I snart ti år har imidlertid Taraldrud eiendom arbeidet for å få området omregulert til næring, og de mener naturlig pris derfor må ligge nærmere prisene for næringseiendommer.

– Vi gjør det vi kan for å få til dette så smidig som mulig, og utover det så kan jeg ikke kommentere dette, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).