Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Plan- og bygningsetaten fjerner veileder til småhusplanen

Plan- og bygningsetaten i Oslo velger nå å fjerne småhusplanen fra sine nettsider. Årsaken er at det ikke skal gis feil informasjon til de som skal forholde seg til planen.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– På bakgrunn av uttalelser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken ser Plan- og bygningsetaten at deler av det som står i veilederen til småhusplanen (S-4220) fra 2019 ikke gir uttrykk for en korrekt tolkning av planen. Dette gjelder særlig tolkningen og praktiseringen av S-4220 § 6.5 om terrenginngrep. For at det ikke skal gis feil informasjon til de som skal forholde seg til småhusplanen, velger vi å fjerne veilederen fra 2019 fra nettsidene våre. Vi vil gå gjennom reguleringsplanen og føringene fra Statsforvalteren i april i år for å sikre at vi praktiserer planbestemmelsene riktig. Vi vil vurdere å revidere og gi ut en ny veileder etter at dette arbeidet er utført, skriver kommunen i meldingen.

Veilederen til småhusplanen (S-4220) ble utarbeidet av Plan- og bygningsetaten for å gi utbyggere faglig veiledning om hvordan de ulike bestemmelsene i reguleringsplanen skal forstås og praktiseres.

– Hensikten med veilederen var å bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling ved å konkretisere de skjønnstemaene som angis i bestemmelsene. Veilederen ble sist revidert i mai 2019 og innholdet var basert på en tolkning av reguleringsplanen sett i lys av uttalelser fra overordnede myndigheter og gjeldende praksis, skriver kommunen videre.