Tømrermester Kjetil Eriksens prosjekter påvirkes av småhusplanen i Oslo. Foto: Marius Lysø

Bransjens reaksjoner på småhusplanen i Oslo – ønsker høyere utnyttelsesgrad

Tømrermester Kjetil Eriksen spår at boligprisene i Oslo vil stige etter at den nye småhusplanen trer i kraft. Byrådet i Oslo er uenig i at småhusplanen vil gi store utslag i boligpriser, og jobber aktivt med nye veier inn på boligmarkedet.