Per Skorge tiltrer 1. februar som administrerende dirkektør i Norges Skogeierforbund.

Per Skorge blir administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Per Skorge vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019. Han kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag.

For å lede arbeidet i Skogeierforbundets administrasjon har styret blitt enige med Per Skorge om at han trer inn som ny administrerende direktør.

Skorge kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag. Han vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019.

Det melder Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

– Norges Skogeierforbund er svært glade for at Per Skorge nå går inn i den viktige rollen som administrerende direktør for vår organisasjon og bidra i jobben for norske skogeiere. Per er en svært dyktig leder og en meget erfaren næringspolitiker. Han kjenner vår bransje godt, men bringer samtidig med seg nytenkning og lederskap som vil være veldig viktig for oss framover, sier styreleder, Olav A. Veum.

– Skognæringa er ei viktig næring for verdiskaping og sysselsetting over hele landet. Samtidig er skogen avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet. Jeg ser fram til å være med på å styrke skogens posisjon i norsk næringsliv framover, sier påtroppende administrerende direktør, Per Skorge i pressemeldingen.