Illustrasjon: Nordic.

Peab fortsatt i dialog om ny lufthavn i Mo i Rana

Avinor er i gang med å gjennomgå kontrakten mellom utbyggeren Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Peab, men kan ikke angi når de vil ta beslutningen om de vil inngå kontrakten.

 Det opplyser Avinor i en e-post til Byggeindustrien.

Det er over et år siden styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU), besluttet å innstille Peab Anlegg AS som totalentreprenør for byggingen av ny lufthavn i Mo i Rana. Hæhre Entreprenør AS er med som underleverandør.

Denne uken kom flyplassprosjektet på nytt i søkelyset, da en rapport fra Oslo Economics fraråder byggingen av ny lufthavn i Mo i Rana fordi analyser viser at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Byggeindustrien har bedt Samferdselsdepartementet om en kommentar på Oslo Economics rapport. Departementer opplyser i en e-post at prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana skal gjennom en ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) i første kvartal 2021. Som en del av grunnlaget for KS2 skal det foreligge en oppdatert samfunnsøkonomisk analyse, som Oslo Economics har utført på oppdrag av Avinor.

– Den samfunnsøkonomiske analysen fra Oslo Economics og kvalitetssikrerenes vurdering av denne analysen vil være en del av grunnlaget for regjeringen og Stortinget når det skal tas en beslutning i saken. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til en nærmere omtale av prosjektet i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033, som etter planen skal legges fram før påske, skriver departementet.

Avinor skriver i en e-post til Byggeindustrien at målet hele veien har vært at dokumentasjon skal foreligge i god tid før finansieringsbeslutningen, som skal kunne tas i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

På spørsmål om status for kontrahering av entreprenør, opplyser Avinor at de har mottatt ferdigstilt kontrakt fra PLU og Peab og at de er i prosess med å gjennomgå denne.

– Vi har god dialog med PLU og Peab, og vil fortsette denne for å gjøre nødvendige avklaringer og øke vår forståelse for hva kontrakten inneholder. Avinor kan ikke angi når vi kan treffe en beslutning om vi vil inngå denne kontrakten, opplyser Avinor.