Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten. Illustrasjon: Statens vegvesen
Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten. Illustrasjon: Statens vegvesen

Peab bygger om fergeleier for utslippsfrie krysninger

Peab Anlegg skal bygge om fire fergeleier nord i Nordland for bedre trafikkavvikling og miljøvennlig fergedrift. Kontrakten er verd omtrent 300 millioner kroner.

Det skriver Peab i en pressemelding tirsdag.

Peab Anlegg skal bygge om fergeleiene på strekningene Bognes – Skarberget på E6 og Drag-Kjøpsvik på riksvei 827, som begge krysser Tysfjorden nord i Nordland. Som et ledd i det grønne skiftet skal Statens vegvesen sette inn nullutslippsferger i begge samband.

Slik ser fergeleiet ved Kjøpsvik ut i dag. Foto: Statens vegvesen
Slik ser fergeleiet ved Kjøpsvik ut i dag. Foto: Statens vegvesen

For å bedre trafikkavviklingen skal også større deler av fergeleiene bygges om. På sambandet Drag-Kjøpsvik dobles kapasiteten på oppstillingsareal for kjøretøy. Alle fergeleiene utformes universelt, og det oppføres servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter. I tillegg oppgraderes utearealene, skriver Peab.

– Vi er fornøyde med den gjennomførte konkurransen og den interessen bransjen har vist for å løse dette prosjektet for oss, kommenterer prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Tirsdag ble byggekontrakten til en verdi av om lag 300 millioner kroner signert av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og Bernt M. Jakobsen i Peab Anlegg.

– Denne kontrakten betyr mye for oss på flere måter. Vi får benyttet og videreutviklet fremtidens anleggskompetanse. Samtidig har prosjektet en enorm klimagevinst. Et viktig mål for oss som bedrift er å være en lokal samfunnsbygger. I det begrepet ligger blant annet vårt målrettede arbeid med å redusere vårt eget klimaavtrykk, men også satse på å vinne prosjekter som bidrar til lavere utslipp i samfunnet, sier avdelingssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg.

– Prosjektet er særdeles spennende for oss. Her får vi virkelig utnyttet vår kjernekompetanse i Peab Anlegg, og jeg er sikker på at vi også vil lære mye underveis. Som i alle våre prosjekter, vil vi prioritere arbeid med helse, miljø og sikkerhet for de som skal jobbe på anlegget og publikum som er i nærheten av anlegget. Fremdrift, kvalitet og god kommunikasjon med byggherren blir viktig for å lykkes. Vi gleder oss veldig til komme i gang, sier distriktssjef Bernt M. Jakobsen i Peab Anlegg.

Fergesambandet Drag-Kjøpsvik er 15 kilometer langt. Når de nye fergeleiene tas i bruk, blir det Norges lengste samband med elektrisk fergedrift.

I mars signerte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kontrakt med Fjord1 for de to fergesambandene til en verdi på om lag 1,1 milliard kroner.

Peab Anlegg planlegger, ifølge pressemeldingen, en forsiktig byggestart i august i år, hvor planene er utformet for å ikke påvirke sommertrafikken. Målet er at el-fergene skal kunne tas i bruk i desember 2022.