Det skal bygges nye kaianlegg for en ny elektrisk ferge som skal trafikkere Randsfjorden. Illustrasjon: Norconsult

Skal bygge nye kaianlegg for elektrisk ferge på Randsfjorden

Entreprenørene har frist til 21. desember å regne på jobben for nye kaianlegg ved Horn og Tangen. De nye kaianleggene skal tilpasses en ny elektrisk ferge som skal gå over Randsfjorden. 

Innlandet fylkeskommune ønsker nå tilbud fra entreprenører som vil bygge nye kaianlegg på begge sider av Randsfjorden. Entreprenørene har frist til 21. desember med å regne på jobben og levere dokumentasjon, melder Innlandet fylkeskommune i en pressmelding.

– Vi er spent på hvor mange tilbud vi får på dette litt spesielle byggeoppdraget, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune.

Første innlandsferge på strøm

Dagens ferge som trafikkerer Randsfjorden er over 70 år og må skiftes ut. Neste høst blir en ny ferge, som skal gå på strøm, satt inn i fergesambandet.

På begge sider av fjorden blir det nye tekniske bygg, ny belysning og signalanlegg, bedre atkomst fra fylkesvegene. Ladestasjonen blir på Tangen, ved Bjoneroa.

Den nye båten blir bygget i Holland og fraktet i deler til Randsfjorden, der den blir satt sammen og sjøsatt. Randsfjorden er den eneste innsjøen i Norge som har helårs fergedrift.

Arbeid fra lekter

På begge sider av fjorden blir det nye og bredere kjørebruer, som passer til katamaran-ferga som kommer til sommeren. De gamle tekniske husene på Horn og Tangen skal rives og erstattes av nye, tekniske bygg.

Den nye båten blir satt sammen og til slutt sjøsatt på Horn. Der skal entreprenøren som får kontrakten også fergene den gamle slippen og bygge en ny.

– Det er ikke ofte vi bygger kaianlegg i Innlandet. Men vi regner med at interesserte innlandsfirmaer kanskje knytter til seg fagfolk som har spesialkunnskap om det som gjelder kaianlegg. Byggeoppdraget omfatter både vanlig bygging med tre, stål og betong, elektroinstallasjoner og peling og annet arbeid fra lekter på vannet. En del arbeid må også utføres under vann, av dykkere, avslutter Lomsdalen.