Oversiktskart E134 med omkjøringsrute. Gang- og sykkelvei vist med prikket linje, blå for eksisterende, rød for planlagt. Illustrasjon: Statens vegvesen

Park & Anlegg skal bygge gang- og sykkelvei langs Osloveien

Park & Anlegg AS er tildelt oppdraget med å bygge ny gang- og sykkelvei langs Osloveien fra Ottarsrud til Bakker bru i Frogn kommune.

─ Vi har hatt med fire gode leverandører i konkurransen om denne totalentreprisen. Etter at alle kriterier ble summert opp, sto Park & Anlegg AS på topp, forteller delprosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Anskaffelsen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse. Rangeringen endte slik:

  • Park & Anlegg AS/ Cowi med tilbudssum 47.8 millioner.
  • Brødrene Dokken AS/ Afry med tilbudssum 58.6 millioner.
  • Morgedal Entreprenør AS/ Asplan Viak og Rambøl med tilbudssum 72.8 millioner.
  • Isachsen Anlegg AS/ Sewco med tilbudssum 88.4 millioner.

Kontrakten skal signeres i løpet av uke 21. Deretter skal vegvesenet og Park & Anlegg gjennomføre en samhandlingsprosess før arbeidene kan begynne.

Den nye gang og sykkelveien skal etter planen åpne høsten 2022.

─ Dette er et etterlengtet prosjekt som har ligget på vent i mange år. Det er mange beboere i området som har ventet lenge og tålmodig på dette. Derfor er det ekstra stas å si at vi nå er i gang, sier Malvik.

Prosjektet strekker seg langs fylkevei 1390 Osloveien fra Ottarsrud til Bakker bru i Frogn kommune, og inneholder en 3,3 kilometer lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei.

Arbeidet omfatter også omlegging av kabler som berøres av prosjektet. Det skal også utføres arbeider for Frogn kommune, som omfatter prosjektering og bygging av 3.500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning.